1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
TRO101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi Zorunlu 2 + 0 3
TRO103 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Zorunlu 2 + 0 3
TRO105 Yazılı Anlatım I Zorunlu 2 + 0 4
TRO107 Sözlü Anlatım I Zorunlu 2 + 0 4
TRO109 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 + 0 4
TRO111 Yazı Yazma Teknikleri Zorunlu 1 + 2 4
TRO141 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2 + 0 2
TRO143 Yabancı Dil I Zorunlu 3 + 0 3
TRO171 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 + 0 3
AKTS Toplam 30
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
TRO104 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Zorunlu 2 + 0 4
TRO102 Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi Zorunlu 2 + 0 5
TRO106 Yazılı Anlatım II Zorunlu 2 + 0 4
TRO108 Sözlü Anlatım II Zorunlu 2 + 0 4
TRO110 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 + 0 5
TRO142 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 + 0 2
TRO144 Yabancı Dil II Zorunlu 3 + 0 3
TRO172 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 + 0 3
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
TRO201 Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi Zorunlu 2 + 0 4
TRO203 Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 2 + 0 4
TRO205 Eski Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 + 0 3
TRO207 Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 + 0 4
TRO241 Bilgisayar I Zorunlu 2 + 2 4
TRO243 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 + 0 4
TRO271 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 + 0 3
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli I (A)

2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
TRO202 Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi Zorunlu 3 + 0 4
TRO204 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 2 + 0 3
TRO206 Eski Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 + 0 4
TRO208 Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 + 0 4
TRO210 Genel Dilbilimi Zorunlu 3 + 0 4
TRO242 Bilgisayar II Zorunlu 2 + 2 4
TRO244 Etkili İletişim Zorunlu 3 + 0 3
TRO272 Öğretim Teknikleri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 + 2 4
AKTS Toplam 30
3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
TRO301 Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi Zorunlu 2 + 2 5
TRO303 Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi Zorunlu 2 + 2 5
TRO305 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 + 0 3
TRO307 Dünya Edebiyatı Zorunlu 3 + 0 3
TRO341 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 + 2 6
TRO371 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 + 2 5
TRO373 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 + 0 3
AKTS Toplam 30
3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
TRO302 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi Zorunlu 2 + 2 5
TRO304 Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi Zorunlu 2 + 2 5
TRO306 Yabancılara Türkçe Öğretimi Zorunlu 2 + 0 4
TRO308 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 + 2 5
TRO342 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 + 0 4
TRO344 Uygarlık Tarihi Zorunlu 2 + 0 4
TRO374 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 + 0 3
AKTS Toplam 30
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
TRO401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları Zorunlu 2 + 2 6
TRO403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri Zorunlu 2 + 0 5
TRO471 Okul Deneyimi Zorunlu 1 + 4 8
TRO473 Rehberlik Zorunlu 3 + 0 3
TRO475 Özel Eğitim Zorunlu 2 + 0 3
(1)
Seçmeli
2 + 0 5
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli I (GK)

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
TRO441 Hızlı Okuma Teknikleri 2 + 0 5
TRO445 Bilim Tarihi 2 + 0 5
TRO481 Kitle İletişimi ve Türkçe 2 + 0 5
TRO443 İleri Web Tasarımı 2 + 0 5
TRO447 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 + 0 5
TRO451 Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları 2 + 2 5
TRO453 Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebiyatı Metinleri 2 + 0 5
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
TRO442 Eleştirel Düşünme Zorunlu 2 + 0 4
TRO472 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 + 0 3
TRO474 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 + 6 10
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Seçmeli
2 + 0 5
(3)
Seçmeli
2 + 0 4
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli II (A)

(2) Seçmeli: Seçmeli III (A)

(3) Seçmeli: Seçmeli II (GK)

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
TRO402 Edebi Bilgiler 3 + 0 4
TRO404 Eski Anadolu Türkçesi 3 + 0 4
TRO406 Şiir İncelemeleri 3 + 0 4
TRO408 Metin Çözümlemeleri 3 + 0 4
TRO410 Orta Türkçe ve Metin İncelemeleri 3 + 0 4
TRO422 İlköğretim İkinci Kademe Programı Yeni Yaklaşımları 2 + 0 5
TRO424 Yaşayan Türk Lehçeleri 2 + 0 5
TRO426 Anadolu ve Rumeli Ağızları 2 + 0 5
TRO428 Çağdaş Türk Hikayeciliği 2 + 0 5
TRO430 Edebiyatımızda Yaşam Öyküsü Metinleri 2 + 0 5
TRO444 Dil ve Kültür 2 + 0 4
TRO446 İnsan ve Davranışları 2 + 0 4
TRO448 Türkçe Öğretiminde Edebi Türler 2 + 0 4
TRO450 Edebiyat Sosyolojisi 2 + 0 4
TRO452 Türkçenin Güncel Sorunları 2 + 0 4
TRO454 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2 + 0 4
TRO456 Edebiyat akımları 2 + 0 4
TRO449 Yaratıcı Düşünme ve Eğitim 2 + 0 5