1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
FBO101 Genel Fizik I Zorunlu 4 + 0 6
FBO103 Genel Fizik Laboratuvarı I Zorunlu 0 + 2 2
FBO105 Genel Kimya I Zorunlu 4 + 0 6
FBO107 Genel Kimya Laboratuvarı I Zorunlu 0 + 2 2
FBO109 Genel Matematik I Zorunlu 4 + 0 7
FBO141 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2 + 0 2
FBO143 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 + 0 2
FBO171 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 + 0 3
AKTS Toplam 30
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
FBO102 Genel Fizik II Zorunlu 4 + 0 6
FBO104 Genel Fizik Laboratuvarı II Zorunlu 0 + 2 2
FBO106 Genel Kimya II Zorunlu 4 + 0 5
FBO108 Genel Kimya Laboratuvarı II Zorunlu 0 + 2 2
FBO110 Genel Matematik II Zorunlu 4 + 0 7
FBO142 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Zorunlu 2 + 0 2
FBO144 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 + 0 2
FBO172 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 + 0 3
AKTS Toplam 29
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
FBO201 Genel Biyoloji I Zorunlu 4 + 0 5
FBO203 Genel Biyoloji Laboratuvarı I Zorunlu 0 + 2 2
FBO205 Genel Fizik III Zorunlu 2 + 0 6
FBO207 Genel Fizik Laboratuvarı III Zorunlu 0 + 2 2
FBO209 Genel Kimya III (Analitik Kimya ) Zorunlu 2 + 2 5
FBO241 Bilgisayar I Zorunlu 2 + 2 4
FBO243 Yabancı Dil I Zorunlu 3 + 0 3
FBO271 Öğretim ilke ve Yöntemleri Zorunlu 3 + 0 3
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
FBO202 Genel Biyoloji II Zorunlu 4 + 0 6
FBO204 Genel Biyoloji Laboratuvarı II Zorunlu 0 + 2 2
FBO206 Modern Fiziğe Giriş Zorunlu 2 + 0 4
FBO208 Genel Kimya IV (Organik Kimya) Zorunlu 2 + 0 4
FBO242 Bilgisayar II Zorunlu 2 + 2 4
FBO244 Yabancı Dil II Zorunlu 3 + 0 3
FBO272 Fen - Teknoloji Programı ve Planlama Zorunlu 2 + 0 4
(1)
Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli 1 (GK)

3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
FBO301 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Zorunlu 2 + 0 3
FBO303 Fizikte Özel Konular Zorunlu 2 + 0 3
FBO305 Kimyada Özel Konular Zorunlu 2 + 0 3
FBO307 İstatistik Zorunlu 2 + 0 3
FBO309 Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları I Zorunlu 2 + 2 5
FBO341 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 + 0 3
FBO343 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 + 0 4
FBO371 Öğretim Teknikleri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 + 2 6
AKTS Toplam 30
3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
FBO302 Genetik ve Biyoteknoloji Zorunlu 2 + 0 3
FBO306 Çevre Bilimi Zorunlu 3 + 0 3
FBO308 Yer Bilimi Zorunlu 2 + 0 3
FBO304 Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Zorunlu 3 + 0 4
FBO310 Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları II Zorunlu 2 + 2 3
FBO342 Topluma Hizmet Uygulaması Zorunlu 1 + 2 6
FBO372 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 + 2 5
FBO374 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 + 0 3
AKTS Toplam 30
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
FBO401 Biyolojide Özel Konular Zorunlu 2 + 0 5
FBO403 Evrim Zorunlu 2 + 0 5
FBO405 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 + 2 5
FBO471 Özel Eğitim Zorunlu 2 + 0 3
FBO473 Okul Deneyimi Zorunlu 1 + 4 6
FBO475 Rehberlik Zorunlu 3 + 0 3
FBO477 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 + 0 3
AKTS Toplam 30
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
FBO402 Astronomi Zorunlu 2 + 0 7
FBO472 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 + 6 10
FBO474 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 + 0 4
(1)
Seçmeli
2 + 0 3
(2)
Seçmeli
2 + 0 3
(3)
Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli 1 (A)

(2) Seçmeli: Seçmeli 2 (A)

(3) Seçmeli: Seçmeli 2 (GK)

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
FBO404 Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri 2 + 0 3
FBO406 Yaşantımızdaki Kimya 2 + 0 3
FBO408 Astronomi 2 + 0 3
FBO410 Biyokimya 2 + 0 3
FBO412 Laboratuvar Deney ve Teknikleri 2 + 0 3
FBO414 Kuantum Fiziği 2 + 0 3
FBO420 Çevre Eğitimi 2 + 0 3
FBO422 Fen-Teknoloji-Toplum Çevre 2 + 0 3
FBO424 Bilgisayar Destekli Fen Öğretimi 2 + 0 3
FBO426 Fen ve Teknoloji Dersi Müfredatı 2 + 0 3
FBO428 Fen ve Teknoloji Öğretiminde Çağdaş Yaklaş. 2 + 0 3
FBO430 Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamaları 2 + 0 3
FBO432 Fen Kavram Yanılgılarını Belirleme Teknikleri 2 + 0 3
FBO434 Yapılandırmacı Fen Öğretimi 2 + 0 3
FBO440 Nicel Araştırma Yöntemleri 2 + 0 3
FBO442 Nitel Araştırma Yöntemleri 2 + 0 3
FBO444 Matematik ve Hayat 2 + 0 3
FBO446 Grafik Analiz 2 + 0 3
FBO448 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2 + 0 3
FBO450 Diksiyon 2 + 0 3
FBO452 İnsan ve İletişim 2 + 0 3
FBO454 Programı Geliş. ve Öğretim 2 + 0 3
FBO456 Spor Eğitimi 2 + 0 3