1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
IMO101 Genel Matematik Zorunlu 4 + 2 16
IMO141 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 + 0 2
IMO143 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2 + 0 2
IMO145 Bilgisayar I Zorunlu 2 + 2 5
IMO147 Yabancı Dil I Zorunlu 3 + 0 2
IMO171 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 + 0 3
AKTS Toplam 30
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
IMO102 Soyut Matematik Zorunlu 3 + 0 9
IMO104 Geometri Zorunlu 3 + 0 7
IMO142 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 + 0 2
IMO144 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Zorunlu 2 + 0 2
IMO146 Yabancı Dil II Zorunlu 3 + 0 2
IMO148 Bilgisayar II Zorunlu 2 + 2 5
IMO172 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 + 0 3
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
IMO201 Analiz I Zorunlu 4 + 2 8
IMO203 Lineer Cebir I Zorunlu 3 + 0 6
IMO205 Fizik I Zorunlu 4 + 0 6
IMO241 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 + 0 4
IMO271 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 + 0 3
(1)
Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli 1 (A)

3. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
IMO207 Grafik Analiz 2 + 0 3
IMO209 Problem Çözme Yolu İle Matematik Öğretimi 2 + 0 3
IMO211 Trigonometri 2 + 0 3
IMO213 Öklid Dışı Geometriler 2 + 0 3
IMO215 Matematikte İspat Yöntemleri 2 + 0 3
IMO217 Geometri Öğretimi 2 + 0 3
IMO219 Yaşayan Matematik 2 + 0 3
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
IMO202 Analiz II Zorunlu 4 + 2 9
IMO204 Lineer Cebir II Zorunlu 3 + 0 6
IMO206 Fizik II Zorunlu 4 + 0 6
IMO272 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 + 2 6
(1)
Seçmeli
3 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli 1 (GK)

4. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
IMO242 Matematik ve Hayat 3 + 0 3
IMO244 Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları 3 + 0 3
IMO246 Yaşantımızdaki Kimya 3 + 0 3
IMO248 Vatandaşlık Bilgisi 3 + 0 3
IMO250 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 + 0 3
IMO252 İletişim ve Öğrenme 3 + 0 3
IMO256 Spor Eğitimi 3 + 0 3
3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
IMO301 Analiz III Zorunlu 3 + 0 5
IMO303 Analitik Geometri I Zorunlu 3 + 0 4
IMO305 İstatistik ve Olasılık I Zorunlu 2 + 2 5
IMO307 Cebire Giriş Zorunlu 3 + 0 5
IMO341 Bilim Tarihi Zorunlu 2 + 0 3
IMO371 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 + 2 5
(1)
Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli 1 (MB)

5. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
IMO373 Matematik Öğretim Programı 2 + 0 3
IMO375 Eğitimsel Proje Tasarımı 2 + 0 3
IMO377 Bilgisayar Tabanlı Test Geliştirme 2 + 0 3
IMO379 Probleme Dayalı Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamaları 2 + 0 3
3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
IMO302 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 4 + 0 4
IMO304 Analitik Geometri II Zorunlu 3 + 0 4
IMO306 İstatistik ve Olasılık II Zorunlu 2 + 2 5
IMO308 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 + 2 5
IMO342 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 + 0 3
IMO344 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 + 2 6
IMO372 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 + 0 3
AKTS Toplam 30
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
IMO401 Elemanter Sayı Kuramı Zorunlu 3 + 0 5
IMO441 Matematik Tarihi Zorunlu 2 + 0 3
IMO471 Rehberlik Zorunlu 3 + 0 4
IMO473 Okul Deneyimi Zorunlu 1 + 4 8
IMO475 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 + 0 4
IMO477 Özel Eğitim Zorunlu 2 + 0 3
(1)
Seçmeli
3 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli 2 (A)

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
IMO403 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi 3 + 0 3
IMO405 Matematiksel Modeller 3 + 0 3
IMO407 Standa. Dayalı Mat. Müfredat İncelemesi 3 + 0 3
IMO409 Kompleks Analiz 3 + 0 3
IMO411 Excel İle Matematik 3 + 0 3
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
IMO402 Matematik Felsefesi Zorunlu 2 + 0 6
IMO472 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 + 0 4
IMO474 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 + 6 14
(1)
Seçmeli
3 + 0 3
(2)
Seçmeli
3 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli 2 (GK)

(2) Seçmeli: Seçmeli 2 (MB)

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
IMO442 Çevre Eğitimi 3 + 0 3
IMO444 Fen Teknoloji Toplum 3 + 0 3
IMO446 Çağdaş Dünya Tarihi 3 + 0 3
IMO448 Astronomi 3 + 0 3
IMO450 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 3 + 0 3
IMO452 Programı Geliştirme ve Öğretim 3 + 0 3
IMO476 Matematik Eğit. Alan Çalışması 3 + 0 3
IMO478 Matematik Öğr. Çağdaş Öğretim Yaklaşımları 3 + 0 3
IMO480 Matematik Kavram Yanılgılarını Belirleme Teknikleri 3 + 0 3