1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ZEO101 Özel Eğitim Zorunlu 4 + 0 7
ZEO141 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 + 0 3
ZEO143 Yabancı Dil I Zorunlu 3 + 0 3
ZEO145 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2 + 0 2
ZEO147 Bilgisayar I Zorunlu 2 + 2 5
ZEO171 Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 + 0 5
ZEO173 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 + 0 5
AKTS Toplam 30
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ZEO102 Zihin Engelliler ve Eğitimi Zorunlu 3 + 0 6
ZEO142 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 + 0 3
ZEO144 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Zorunlu 2 + 0 4
ZEO146 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Zorunlu 2 + 0 2
ZEO148 Yabancı Dil II Zorunlu 3 + 0 3
ZEO150 Bilgisayar II Zorunlu 2 + 2 4
ZEO172 Bireysel Farklar ve Psikolojisi Yaklaşımları Zorunlu 3 + 0 4
ZEO174 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 + 0 4
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ZEO201 Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi Zorunlu 2 + 0 4
ZEO203 Erken Çocuklukta Özel Eğitim Zorunlu 3 + 0 5
ZEO205 Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu 4 + 0 6
ZEO271 Eğitsel-Davranışsal Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 4 + 0 5
ZEO273 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 3
(2)
Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Mesleki Seçmeli: Seçmeli (A)

(2) Seçmeli: Seçmeli (GK)

3. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
ZEO243 Eğitimde Program Geliştirme 2 + 0 3
ZEO245 Demokrasi ve İnsan Hakları 2 + 0 3
ZEO249 Araştırma Projesi Geliştirme 2 + 0 3
3. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
ZEO207 İşitme Engelliler ve Eğitimi 3 + 0 3
ZEO209 Dil Gelişimi ve İletişim 3 + 0 3
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ZEO202 Zihin Engellilerde Beceri ve Kavram Öğretimi Zorunlu 3 + 0 5
ZEO204 Zihin Engellilerde Matematik Öğretimi Zorunlu 4 + 0 5
ZEO206 Zihin Engellilerde Resim-İş Öğretimi Zorunlu 2 + 0 3
ZEO208 Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri Zorunlu 2 + 0 3
ZEO210 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 + 0 4
ZEO212 Zihin Engellilere İletişim Becerilerinin Kazandırılması Zorunlu 3 + 0 4
ZEO272 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Zorunlu 2 + 0 3
(1)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Mesleki Seçmeli: Seçmeli (A)

4. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
ZEO214 Zihin Engelli Çocuklarda Spor ve Hareket Eğitimi 3 + 0 3
ZEO220 İleri Derecede Çoklu Yetersizlik 3 + 0 3
ZEO218 Otistik Çocukların Eğitimine Giriş 3 + 0 3
ZEO216 Yanlışsız Öğretim Yöntemleri 3 + 0 3
3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ZEO301 Okuma-Yazma Öğretimi Zorunlu 3 + 0 5
ZEO303 Zihin Engellilere Günlük Yaşam ve Sosyal Beceri Öğretimi Zorunlu 4 + 0 5
ZEO305 Zihin Engellilere Oyun ve Şarkı Öğretimi Zorunlu 3 + 0 4
ZEO371 Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi Zorunlu 2 + 0 3
ZEO373 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 + 0 4
ZEO375 Rehberlik Zorunlu 3 + 0 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli (A)

3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ZEO302 Fen Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 + 0 4
ZEO304 Aile Eğitimi ve Rehberliği Zorunlu 3 + 0 4
ZEO342 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 + 0 3
ZEO344 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 + 2 5
ZEO372 Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları Zorunlu 1 + 4 5
(1)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 3
(2)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 3
(3)
Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Mesleki Seçmeli: Seçmeli (A)

(2) Mesleki Seçmeli: Seçmeli (A)

(3) Seçmeli: Seçmeli (GK)

6. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
ZEO346 Kültürel Etkinlikler 2 + 0 3
ZEO352 Çocuk Edebiyatı 2 + 0 3
ZEO354 Kişilik Kuramları 2 + 0 3
6. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
ZEO306 Özel Eğitimde Etik 3 + 0 3
ZEO322 Özel Öğrenme Güçlükleri 3 + 0 3
ZEO310 Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı 3 + 0 3
ZEO312 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 3 + 0 3
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ZEO401 Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı I Zorunlu 3 + 0 6
ZEO403 Yasalar ve Özel Eğitim Zorunlu 2 + 0 4
ZEO471 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 + 8 20
AKTS Toplam 30
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ZEO402 Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı II Zorunlu 3 + 0 6
ZEO472 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 + 8 20
ZEO474 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 + 0 4
AKTS Toplam 30
ZE0471 T+U AKTS