1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
PDR101 Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 + 0 4
PDR103 Fizyolojik Psikoloji Zorunlu 3 + 0 4
PDR105 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 + 0 3
PDR107 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 + 0
PDR109 Yabancı Dil I Zorunlu 3 + 0 3
PDR111 Bilgisayar I Zorunlu 2 + 2
PDR113 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 2 + 0 0
PDR115 Felsefeye Giriş Zorunlu 3 + 0
PDR117 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 + 0 4
AKTS Toplam
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
PDR102 Sosyal Antropoloji Zorunlu 3 + 0 4
PDR104 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 + 0 3
PDR106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 + 0
PDR108 Yabancı Dil II Zorunlu 3 + 0 3
PDR110 Bilgisayar II Zorunlu 2 + 2
PDR112 Gelişim Psikolojisi I Zorunlu 3 + 0 5
PDR114 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Zorunlu 1 + 2 3
PDR116 Değerler Eğitimi * Zorunlu 2 + 0 1
PDR118 Eleştirel düşünme* Zorunlu 2 + 0 4
AKTS Toplam
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
PDR201 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Zorunlu 3 + 0
PDR203 İstatistik I Zorunlu 3 + 0 4
PDR205 Anne-Baba Eğitimi* Zorunlu 3 + 0 3
PDR207 Özel Eğitim Zorunlu 3 + 0 7
PDR209 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 + 0 4
PDR211 Gelişim Psikolojisi II Zorunlu 3 + 0 5
PDR213 Okullarda Gözlem Zorunlu 2 + 2
AKTS Toplam
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
PDR202 Test Dışı Teknikler Zorunlu 3 + 0
PDR204 İnsan İlişkileri ve İletişim Zorunlu 2 + 2
PDR206 İstatistik II Zorunlu 3 + 0
PDR208 Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 + 0 5
PDR210 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 3 + 0
PDR212 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 + 0 3
PDR214 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 + 0 3
AKTS Toplam
3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
PDR301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Zorunlu 3 + 0
PDR303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri Zorunlu 3 + 0 6
PDR305 Kişilik Kuramları Zorunlu 3 + 0 5
PDR307 Mesleki Rehberlik ve Danışma Zorunlu 3 + 0
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 4
AKTS Toplam

(1) Seçmeli: Alan bilgisi seçmeli derslerinden birisi seçilecektir.

(2) Mesleki Seçmeli: Meslek bilgisi Seçmeli derslerinden birisi seçilecektir.

5. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
PDR309 Çocukta Uyum ve Davranış Sorunları 3 + 0
PDR311 Cinsel Sağlık Eğitimi 3 + 0
PDR313 Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik 3 + 0
PDR315 Psikoterapiler 3 + 0 4
5. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
PDR319 Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları 3 + 0
PDR321 Çağdaş Öğrenme Kuramları 3 + 0
PDR323 Eğitim Bilimlerinde Lisansüstü Eğitime Yönlendirme 3 + 0 4
PDR325 Öğrenme Tipleri 3 + 0
3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
PDR302 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması Zorunlu 1 + 4 0
PDR304 Rehberlikte Program Geliştirme Zorunlu 3 + 0 3
PDR306 Davranış Bozuklukları Zorunlu 3 + 0 0
PDR308 Psikolojik Danışma Kuramları Zorunlu 3 + 0
PDR310 Grupla Psikolojik Danışma Zorunlu 3 + 0 5
(3)
Seçmeli
3 + 0 4
(4)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 4
AKTS Toplam

(3) Seçmeli: Alan bilgisi seçmeli derslerinden birisi seçilecektir.

(4) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Genel kültür seçmeli derslerinden birisi seçilecektir.

4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
PDR401 Psikolojik Testler Zorunlu 3 + 2
PDR403 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Zorunlu 1 + 4
PDR405 Öğrenme Güçlükleri Zorunlu 3 + 0 3
PDR407 AB Ülkelerin Eğitim Sistemleri* Zorunlu 3 + 0 3
PDR409 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 + 0 3
PDR411 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 + 2
(5)
Seçmeli
3 + 0 4
AKTS Toplam

(5) Seçmeli: Alan bilgisi seçmeli derslerinden birisi seçilecektir.

4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
PDR402 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Zorunlu 2 + 2
PDR404 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Zorunlu 1 + 4
PDR406 Meslek Etiği ve Yasal Konular Zorunlu 2 + 0
PDR408 Kurum Deneyimi Zorunlu 1 + 4
(6)
Seçmeli
3 + 0 4
(7)
Seçmeli
3 + 0 4
AKTS Toplam

(6) Seçmeli: Alan bilgisi seçmeli derslerinden birisi seçilecektir.

(7) Seçmeli: Alan bilgisi seçmeli derslerinden birisi seçilecektir.