1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
DAO101 Temel Dini Bilgiler I Zorunlu 3 + 0 4
DAO103 Arapça I Zorunlu 1 + 2 7
DAO105 Hz.Muhammed'in Hayatı Zorunlu 2 + 0 3
DAO107 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi I Zorunlu 1 + 2 6
DAO141 Psikolojiye Giriş Zorunlu 2 + 0 2
DAO143 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 + 0 2
DAO145 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 + 0 2
DAO147 Yabancı Dil I Zorunlu 3 + 0 2
DAO171 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 + 0 2
AKTS Toplam 30
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
DAO102 Temel Dini Bilgiler II Zorunlu 3 + 0 5
DAO104 Arapça II Zorunlu 1 + 2 8
DAO106 İslam Tarihi Zorunlu 2 + 0 4
DAO142 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 2 + 0 3
DAO144 Türkçe II:Sözlü Anlatım Zorunlu 2 + 0 2
DAO146 Atatürk İlke ve İnkılapları II Zorunlu 2 + 0 2
DAO148 Yabancı Dil II Zorunlu 3 + 0 3
DAO172 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 + 0 3
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
DAO201 Din Psikolojisi Zorunlu 2 + 0 3
DAO203 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerileri II Zorunlu 1 + 2 6
DAO205 Arapça III Zorunlu 1 + 2 7
DAO207 Hz.Muhammed'in Hadisleri ve Öğretileri Zorunlu 2 + 0 4
DAO241 Felsefeye Giriş Zorunlu 2 + 0 2
DAO271 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 + 0 2
DAO243 Bilgisayar I Zorunlu 1 + 2 2
(1)
Seçmeli
2 + 0 2
(2)
Seçmeli
2 + 0 2
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Alan seçmeli dersleri

(2) Seçmeli: Alan Seçmeli Dersleri

3. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
DAO209 Hadis İlminin Temel Kaynakları 2 + 0 2
DAO211 Tasavvuf Tarihi 2 + 0 2
DAO213 Kur'an Yorum Bilimi 2 + 0 2
DAO215 Türk-İslam Tarihi Problemleri 2 + 0 2
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
DAO202 Din Sosyolojisi Zorunlu 2 + 0 4
DAO204 Tefsir Zorunlu 2 + 0 5
DAO206 İslam'da Sanat ve Estetik Zorunlu 2 + 0 3
DAO208 Arapça IV Zorunlu 1 + 2 7
DAO210 İslami Türk Edebiyatı Zorunlu 2 + 0 2
DAO242 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 + 0 2
DAO272 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 + 2 3
DAO244 Bilgisayar II Zorunlu 1 + 2 2
(1)
Seçmeli
2 + 0 2
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Alan seçmeli dersleri

4. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
DAO212 Seçme Hadis Metinleri 2 + 0 2
DAO214 İslam Hukuku Usulü 2 + 0 2
DAO216 İslam ve Çağdaş İnsan Hakları 2 + 0 2
3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
DAO301 Ahlak Felsefesi Zorunlu 2 + 0 5
DAO303 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerileri III Zorunlu 1 + 2 8
DAO305 Kelam Zorunlu 2 + 0 5
DAO341 Medya ve İletişim Zorunlu 2 + 0 2
DAO373 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 + 0 3
DAO371 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 + 0 3
(1)
Seçmeli
2 + 0 2
(2)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 2
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Alan seçmeli dersleri

(2) Mesleki Seçmeli: Mesleki seçmeli dersler

5. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
DAO307 Tasavvufi Ahlaki Metinler 2 + 0 2
DAO309 İslam Hukuku Metinleri 2 + 0 2
DAO311 Hadis ve Sünnete Çağdaş Yorumlar 2 + 0 2
DAO313 Günümüz Fıkıh Problemleri 2 + 0 2
5. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
DAO375 İslam Bilim Tarihi 2 + 0 2
DAO377 Program Geliştirme ve Öğretim 2 + 0 2
DAO379 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı 2 + 0 2
DAO383 Araştırma Projesi Geliştirme 2 + 0 2
3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
DAO302 Yaşayan Dünya Dinleri Zorunlu 2 + 0 5
DAO304 Dini Musiki Zorunlu 2 + 0 4
DAO306 Din Felsefesi Zorunlu 2 + 0 4
DAO308 Mezhepler Tarihi Zorunlu 2 + 0 5
DAO310 Ahlak ve Değerler Eğitimi Zorunlu 2 + 0 4
DAO342 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 + 2 2
DAO372 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 + 2 4
(1)
Seçmeli
2 + 0 2
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Alan seçmeli dersleri

6. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
DAO312 Kur'an'da Kıssalar 2 + 0 2
DAO314 Türk Kültüründe Hadis 2 + 0 2
DAO316 İslam Felsefesi Tarihi 2 + 0 2
DAO318 Günümüz Kelam Problemleri 2 + 0 2
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
DAO401 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 + 2 4
DAO403 Din Eğitimi Zorunlu 2 + 0 7
DAO441 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 + 0 4
DAO471 Okul Deneyimi Zorunlu 1 + 4 7
DAO473 Rehberlik Zorunlu 3 + 0 4
DAO475 Özel Eğitim Zorunlu 2 + 0 2
(1)
Seçmeli
2 + 0 2
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Alan seçmeli dersleri

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
DAO405 Seçme Tefsir Metinleri 2 + 0 2
DAO407 Günümüz Hadis Problemleri 2 + 0 2
DAO409 Hz.Muhammed'i Anlamada Çağdaş Yaklaşımlar 2 + 0 2
DAO411 Güncel Dini Konular 2 + 0 2
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
DAO402 Kur'an'da Ana Temalar Zorunlu 6 + 0 6
DAO404 Kültürler Arası Din Öğretimi Zorunlu 2 + 0 4
DAO406 Osmanlı Türkçesi Zorunlu 2 + 0 2
DAO472 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 + 0 2
DAO474 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 + 6 12
(1)
Seçmeli
2 + 0 2
(2)
Seçmeli
2 + 0 2
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Alan seçmeli dersleri

(2) Seçmeli: Alan seçmeli dersleri

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
DAO408 Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar 2 + 0 2
DAO410 Türk Düşünce Tarihi 2 + 0 2
DAO424 Türk Modernleşmesi ve Din 2 + 0 2
DAO426 Çağdaş İslam Düşünürleri 2 + 0 2