1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL185 Yabancı Dil I (Önlisans Programları) Zorunlu 2 + 0 2
AIT181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 + 0 2
TUR181 TURK DİLİ I Zorunlu 2 + 0 2
ZMV101 Genel Muhasebe-1 Zorunlu 3 + 1 4
ZMV103 Mikro Ekonomi Zorunlu 3 + 0 4
ZMV105 Temel Hukuk Zorunlu 2 + 0 4
ZMV107 Genel İşletme Zorunlu 2 + 1 3
ZMV109 Mesleki Matematik Zorunlu 1 + 1 3
ZMV111 Ofis Programları-1 Zorunlu 2 + 1 4
ZMV113 Kamu Maliyesi Zorunlu 2 + 0 2
AKTS Toplam 30
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL186 Yabancı Dil II (Önlisans Programları) Zorunlu 2 + 0 2
AIT182 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 + 0 2
TUR182 TURK DİLİ II Zorunlu 2 + 0 2
ZMV102 Genel Muhasebe-2 Zorunlu 3 + 1 4
ZMV104 Makro Ekonomi Zorunlu 3 + 0 3
ZMV106 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 + 0 3
ZMV108 Ofis Programları-2 Zorunlu 2 + 1 4
ZMV166 Staj Zorunlu 0 + 0 8
(1)
Mesleki Seçmeli
1 + 1 2
AKTS Toplam 30

(1) Mesleki Seçmeli: 2(iki) AKTS'lik 3 (üç) adet dersten 1 (bir) adet ders seçilecektir.

2. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
ZMV110 İstatistik 1 + 1 2
ZMV112 Ticari Matematik 1 + 1 2
ZMV114 İletişim 1 + 1 2
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ZMV201 Paket Programları-1 Zorunlu 3 + 1 5
ZMV203 Vergi Hukuku Zorunlu 2 + 0 2
ZMV205 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 + 1 4
ZMV207 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 2 + 1 3
ZMV209 Meslek Etiği Zorunlu 2 + 0 2
ZMV267 Staj Zorunlu 0 + 0 8
(1)
Mesleki Seçmeli
1 + 1 2
(2)
Mesleki Seçmeli
1 + 1 2
(3)
Mesleki Seçmeli
1 + 1 3
(4)
Mesleki Seçmeli
3 + 1 4
(5)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 38

(1) Mesleki Seçmeli: 2 (iki) AKTS'lik 3 (üç) adet dersten 1 (bir) adet ders seçilecektir

(2) Mesleki Seçmeli: 2 (iki) AKTS'lik 3 (üç) adet dersten1 (bir) adet ders seçilecektir

(3) Mesleki Seçmeli: 3(üç) AKTS'lik 2(iki) adet dersten 1 (bir) adet ders seçilecektir

(4) Mesleki Seçmeli: 4(dört) AKTS'lik 2(iki) adet dersten 1 (bir) adet ders seçilecektir.

(5) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Diğer programlardan 3 AKTS'lik bir ders seçilecektir.

3. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
ZMV211 Dış Ticaret İşlemleri 1 + 1 2
ZMV213 Muhasebe Sistemleri ve Organizasyon 1 + 1 2
ZMV215 Mesleki Yabacı Dil-1 1 + 1 2
ZMV217 Finansal Yatırım Araçları 1 + 1 3
ZMV219 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1 + 1 3
ZMV221 Finansal Yönetim 3 + 1 4
ZIY229 Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi 2 + 2 3
ZMV225 İnşaat Muhasebesi 2 + 0 2
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ZMV228 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3 + 1 2
ZMV202 Paket Programları-2 Zorunlu 3 + 1 5
ZMV204 Türk Vergi Sistemi Zorunlu 2 + 1 3
ZMV206 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 1 + 2 2
ZMV210 Mali Tablolar ve Analiz Zorunlu 3 + 1 4
(1)
Mesleki Seçmeli
2 + 1 4
(2)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 3
(3)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 2
(4)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 2
(5)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Mesleki Seçmeli: 4(dört) AKTS'lik 2(iki) adet dersten 1 (bir) adet ders seçilecektir.

(2) Mesleki Seçmeli: 3(üç) AKTS'lik 2(iki) adet dersten 1 (bir) adet ders seçilecektir

(3) Mesleki Seçmeli: 2 (iki) AKTS'lik 3 (üç) adet dersten 1 (bir) adet ders seçilecektir

(4) Mesleki Seçmeli: 2 (iki) AKTS'lik 3 (üç) adet dersten 1 (bir) adet ders seçilecektir

(5) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler, seçmeli dersi Üniversitenin başka programlarındaki aynı tür dersler arasından da seçebilirler.

4. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi 1 + 2 3
4. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
ZMV230 Çevre Koruma 2 + 0 2
ZMV212 Konaklama Muhasebesi 2 + 0 2
ZMV214 Halkla İlişkiler 2 + 0 2
ZMV216 Kalite Yönetim Sistemleri 2 + 0 2
ZMV218 E-Ticaret 2 + 0 2
ZMV222 Muhasebe Denetimi 2 + 0 3
ZMV224 Banka Muhasebesi 2 + 1 4
ZMV226 İşletme Yönetimi-1 2 + 1 4
ZMV220 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 2 + 0 3