1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL185 Yabancı Dil I (Önlisans Programları) Zorunlu 2 + 0 2
TUR181 TURK DİLİ I Zorunlu 2 + 0 2
PTL101 Anatomi Zorunlu 2 + 0 5
PTL103 Fizyoloji Zorunlu 2 + 0 5
PTL105 Histoloji Zorunlu 2 + 0 5
PTL107 Tıbbi Mikrobiyoloji Zorunlu 2 + 0 5
(1)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 3
(2)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 3
(3)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 33

(1) Mesleki Seçmeli: PTL109 veya PTL111 derslerinden biri seçilmeli

(2) Mesleki Seçmeli: PTL113 veya PTL115 derslerinden biri seçilmeli

(3) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Bu ders diğer programlardan seçilecektir

1. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
PTL109 Tıbbi Terminoloji (M/S) 2 + 0 3
PTL111 Genel Kimya (M/S) 2 + 0 3
PTL113 Tıbbi Biyoloji ve Genetik (M/S) 2 + 0 3
PTL115 İletişim Becerileri (M/S) 2 + 0 3
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL186 Yabancı Dil II (Önlisans Programları) Zorunlu 2 + 0 2
TUR182 Türk Dili 2 Zorunlu 2 + 0
PTL102 Genel Patoloji Zorunlu 2 + 0 3
PTL104 Histoteknoloji-1 Zorunlu 2 + 0 3
PTL106 Sitoteknoloji-1 Zorunlu 2 + 0 2
PTL108 Patoloji ve Sitoloji Laboratuvar Tek.Uyg.1 Zorunlu 2 + 4 4
PTL110 Yaz Stajı* Zorunlu 0 + 0 8
(1)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 3
(2)
Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam

(1) Mesleki Seçmeli: PTL112 veya PTL 114 derslerinden biri seçilmeli

(2) Seçmeli: Sosyal Sorumluluk Projesi

2. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi 1 + 2 3
2. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
PTL112 Sağlık Yönetimi (M/S) 0 + 0 3
PTL114 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (M/S) 2 + 0 2
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
PTL201 Patoloji ve Sitoloji Lab. Tek. Uyg II Zorunlu 2 + 8
PTL203 Histoteknoloji-2 Zorunlu 2 + 0
PTL205 Sitoteknoloji-2 Zorunlu 2 + 0
AKTS Toplam
3. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
PTL209 İlk Yardım (M/S) 2 + 0 3
PTL211 İş Sağlığı ve Güvenliği (M/S) 2 + 0 3
PTL213 Enfeksiyon Hastalıkları (M/S) 2 + 0 3
PTL215 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (M/S) 2 + 0 3
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
PTL202 Mesleki Uygulama Zorunlu 1 + 16 0
PTL204 Moleküler Patoloji Teknikleri Zorunlu 2 + 0 2
AKTS Toplam 2
4. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
PTL206 Beslenme (M/S) 2 + 0 2
PTL208 Halk Sağlığı (M/S) 2 + 0 3
PTL216 Sistem Hastalıkları (M/S) 2 + 0 3
PTL214 Çevre Koruma (M/S) 2 + 0 3
PTL212 Adli Patoloji (M/S) 2 + 0 2
PTL210 Meslek Etiği (M/S) 2 + 0 3
3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
PTL207 Staj** Zorunlu 0 + 0
AKTS Toplam