1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL185 Yabancı Dil I (Önlisans Programları) Zorunlu 2 + 0 2
AIT181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 + 0 2
TUR181 TURK DİLİ I Zorunlu 2 + 0 2
CCM101 İşletme-1 Zorunlu 2 + 0 3
CCM103 Ekonomi-1 Zorunlu 2 + 0 3
CCM105 Bilgisayara Giriş Zorunlu 2 + 0 3
CCM107 Çağrı Merkezi Yönetimi-1 Zorunlu 3 + 0 4
CCM109 Temel Hukuk Zorunlu 2 + 0 3
CCM111 Matematik Zorunlu 2 + 0 2
CCM113 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 + 0 3
CCM115 İletişime Giriş Zorunlu 2 + 0 3
AKTS Toplam 30
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL186 Yabancı Dil II (Önlisans Programları) Zorunlu 2 + 0 2
AIT182 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 + 0 2
TUR182 TURK DİLİ II Zorunlu 2 + 0 2
CCM102 İşletme-2 Zorunlu 2 + 0 2
CCM104 Ekonomi-2 Zorunlu 2 + 0 2
CCM106 Bilgisayar Büro Programları Zorunlu 2 + 2 5
CCM108 Çağrı Merkezi Yönetimi-2 Zorunlu 3 + 0 4
CCM166 Staj Zorunlu 0 + 0 8
(1)
Mesleki Seçmeli
0 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Mesleki Seçmeli: 3 AKTS'lik bir ders seçilecektir.

2. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
CCM110 Kişilerarası İletişim 2 + 0 3
CCM112 Yeni İletişim Teknolojileri 2 + 0 3
CCM114 Temel Düzey Klavye 1 + 1 3
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
CCM201 Çağrı Merkezlerinde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 + 0 4
CCM203 Çağrı Mekrezi Sektörü Zorunlu 2 + 0 3
CCM205 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 2 + 0 3
CCM207 Çevre Koruma Zorunlu 2 + 0 2
CCM209 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 + 0 2
CCM211 Meslek Etiği Zorunlu 2 + 0 2
(1)
Mesleki Seçmeli
0 + 0 2
(2)
Mesleki Seçmeli
0 + 0 3
(3)
Mesleki Seçmeli
0 + 0 3
(4)
Mesleki Seçmeli
0 + 0 3
(5)
Seçmeli
1 + 2 3
AKTS Toplam 30

(1) Mesleki Seçmeli: 2 AKTS'lik bir ders seçilecektir.

(2) Mesleki Seçmeli: 3 AKTS'lik bir ders seçilecektir.

(3) Mesleki Seçmeli: 3 AKTS'lik bir ders seçilecektir.

(4) Mesleki Seçmeli: 3 AKTS'lik bir ders seçilecektir.

(5) Seçmeli: Bu kapsamda, SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Dersi seçilecektir.

3. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
CCM213 İstatistik 2 + 0 2
CCM215 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 + 0 2
CCM217 Örgütsel Davranış 2 + 0 3
CCM219 Sözel İletişim ve Hitabet 1 + 1 3
CCM221 Kurumsal İletişim Yönetimi 2 + 0 3
CCM223 Pazarlama İlkeleri 2 + 0 3
CCM225 Stratejik Yönetim 2 + 0 3
CCM227 Mesleki Yabancı Dil-1 2 + 0 3
CCM229 Klavye Teknikleri 2 + 0 3
CCM231 Web Tasarım 1 + 2 3
CCM233 Psikoloji 2 + 0 2
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
CCM202 Çağrı Merkezleri İçin Temel Satış Teknikleri Zorunlu 2 + 1 4
CCM204 Çatışma ve Stres Yönetimi Zorunlu 2 + 0 3
CCM206 İletişim ve İkna Zorunlu 2 + 0 3
CCM208 Halkla İlişkiler Zorunlu 2 + 1 4
CCM210 Telefonla İletişim ve Tele-Satış Zorunlu 1 + 1 3
(1)
Mesleki Seçmeli
0 + 0 2
(2)
Mesleki Seçmeli
0 + 0 2
(3)
Mesleki Seçmeli
0 + 0 3
(4)
Mesleki Seçmeli
0 + 0 3
(5)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
0 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Mesleki Seçmeli: 2 AKTS'lik bir ders seçilecektir.

(2) Mesleki Seçmeli: 2 AKTS'lik bir ders seçilecektir.

(3) Mesleki Seçmeli: 3 AKTS'lik bir ders seçilecektir.

(4) Mesleki Seçmeli: 3 AKTS'lik bir ders seçilecektir.

(5) Alan Dışı Serbest Seçmeli: 3 AKTS'lik bir ders -diğer programlardan- seçilecektir.

4. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
CCM212 Girişimcilik 2 + 0 2
CCM214 Toplam Kalite Yönetimi 2 + 0 2
CCM216 İletişimde Hedef Kitle 2 + 0 2
CCM218 Mesleki Yazışmalar 1 + 1 2
CCM220 Tüketici Davranışları 2 + 0 3
CCM222 Toplantı ve Zaman Yönetimi 1 + 1 3
CCM224 Performans Yönetimi 2 + 0 3
CCM226 Mesleki Yabancı Dil-2 2 + 0 3
CCM228 Diksiyon 1 + 1 2
CIY204 Girişimcilik ve Rekabet 2 + 2 3
3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
CCM267 Staj Zorunlu 0 + 0 8
AKTS Toplam 8