1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL185 Yabancı Dil I (Önlisans Programları) Zorunlu 2 + 0 2
AIT181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 + 0 2
TUR181 TURK DİLİ I Zorunlu 2 + 0 2
GTA101 Genel Kimya Zorunlu 2 + 0 3
GTA103 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Tekniği I Zorunlu 2 + 2 3
GTA105 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sistematiği Zorunlu 3 + 0 3
GTA107 Botanik Zorunlu 2 + 2 3
GTA109 Matematik Zorunlu 2 + 0 2
GTA111 Bilgisayar Zorunlu 2 + 2 4
GTA113 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 + 1 4
(1)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 2
(2)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 2
(3)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 2
AKTS Toplam 34

(1) Mesleki Seçmeli: Tarla Tarımı ve Mekanizasyonu

(2) Mesleki Seçmeli: Tarımsal Meteoroloji

(3) Mesleki Seçmeli: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ekolojisi

1. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
GTA115 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ekolojisi 2 + 0 2
GTA117 Organik Kimya 2 + 0 2
GTA119 Tarla Tarımı ve Mekanizasyonu 2 + 0 2
GTA121 Tarımsal Meteoroloji 2 + 0 2
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL186 Yabancı Dil II (Önlisans Programları) Zorunlu 2 + 0 2
AIT182 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 + 0 2
TUR182 TURK DİLİ II Zorunlu 2 + 0 2
GTA102 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Fizyolojisi Zorunlu 3 + 0 3
GTA104 Toprak Bilgisi Zorunlu 2 + 2 2
GTA106 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Anatomisi Zorunlu 2 + 2 2
GTA108 Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştirme Tekniği II Zorunlu 2 + 2 3
GTA110 Örtüaltı Yetiştiriciliği Zorunlu 2 + 2 2
GTA112 Staj Zorunlu 0 + 0 8
(1)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 2
(2)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 2
AKTS Toplam 30

(1) Mesleki Seçmeli: Bitki koruma

(2) Mesleki Seçmeli: Bitki Biyokimyası

2. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
GTA114 Bitki Koruma 2 + 0 2
GTA116 Bitki Biyokimyası 2 + 0 2
GTA118 Tarımsal Yapılar ve Sulama 2 + 0 2
GTA120 Mikrobiyoloji 2 + 0 2
GTA122 Analitik Kimya 2 + 0 2
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
GTA201 Drog Hazırlama Teknikleri Zorunlu 2 + 2 4
GTA203 Fitoterapi ve Aromaterapi Zorunlu 2 + 2 4
GTA205 Baharat Bitklileri Zorunlu 2 + 2 4
GTA207 Meslek Etiği Zorunlu 2 + 0 3
GTA209 Mesleki Uygulama 1 Zorunlu 2 + 2 3
GTA267 Staj Zorunlu 0 + 0 0
(1)
Mesleki Seçmeli
1 + 2 3
(2)
Mesleki Seçmeli
2 + 2 3
(3)
Mesleki Seçmeli
2 + 2 3
(4)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Mesleki Seçmeli: Bitki Besleme ve Gübreleme

(2) Mesleki Seçmeli: Boya Bitkileri Değerlendirme

(3) Mesleki Seçmeli: Parfüm ve Kozmetik Bitkileri

(4) Mesleki Seçmeli: Çevre ve Organik Tarım

3. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
GTA211 Bitki Besleme ve Gübreleme 1 + 2 3
GTA213 Boya Bitkileri Değerlendirme 2 + 2 3
GTA215 Parfüm ve Kozmetik Bitkileri 2 + 2 3
GTA217 Çevre ve Organik Tarım 2 + 0 3
SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi 1 + 2 3
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
GTA202 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tohumculuğu Zorunlu 2 + 2 4
GTA204 Mesleki Uygulama 2 Zorunlu 2 + 2 3
GTA206 Fitokimya Zorunlu 2 + 2 3
GTA208 Geofitler Zorunlu 2 + 2 4
GTA210 Keyf Bitkileri Zorunlu 2 + 2 4
(1)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
(1)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 3
(2)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 3
(3)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Bitkilendirme Tekniği

(2) Mesleki Seçmeli: Ekonomi ve İşletmecilik

(3) Mesleki Seçmeli: Standardizasyon, Muhafaza ve Ambalajlama

4. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
GTA212 Bitki Islahı ve Genetik 3 + 0 3
GTA214 Ekonomi ve İşletmecilik 2 + 0 2
GTA216 Standardizasyon, Muhafaza ve Ambalajlama 2 + 0 2
GTA218 Tarım ve Çevre 2 + 0 2