1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL183 Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
FIZ181 Fizik I (Müh) Zorunlu 3 + 0 4
FIZ191 Fizik I Laboratuvarı (Müh) Zorunlu 0 + 3 1
JEL101 Genel Jeoloji-I Zorunlu 3 + 1 4
JEL103 Statik Zorunlu 2 + 0 2
MAT181 Matematik I (Müh.) Zorunlu 4 + 0 6
JEL107 Teknik Resim Zorunlu 2 + 2 4
TUR181 TURK DİLİ I Zorunlu 2 + 0 2
KIM193 Kimya I Zorunlu 3 + 0 4
KIM191 Kimya Lab I Zorunlu 0 + 2 1
AKTS Toplam 30
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL184 Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
FIZ182 Fizik II (Müh) Zorunlu 3 + 0 4
FIZ192 Fizik II Laboratuvarı (Müh) Zorunlu 0 + 3 1
JEL102 Genel Jeoloji-II Zorunlu 3 + 1 4
MAT182 Matematik II (Müh.) Zorunlu 4 + 0 6
JEL104 Temel Bilgisayar Teknolojileri ve Yazılımları Zorunlu 1 + 2 3
TUR182 TURK DİLİ II Zorunlu 2 + 0 2
KIM194 Kimya II Zorunlu 3 + 0 4
KIM192 Kimya II Lab Zorunlu 0 + 2 1
JEL106 Malzeme Bilgisi Zorunlu 2 + 0 3
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
JEL203 Stratigrafi Zorunlu 2 + 0 2
JEL201 Mühendislik Jeolojisi Zorunlu 3 + 0 3
JEL205 Yapısal Jeoloji Zorunlu 1 + 2 3
JEL213 Mineraloji Zorunlu 2 + 2 3
JEL207 Topoğrafya Zorunlu 1 + 2 2
JEL209 Jeokimya Zorunlu 2 + 0 2
AIT281 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 + 0 2
YDL285 Yabancı Dil-III Zorunlu 4 + 0 4
JEL211 Levha Tektoniği Zorunlu 2 + 0 2
(1)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
(2)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 4
AKTS Toplam 30

(1) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler, seçmeli dersi Üniversitenin başka programlarındaki aynı tür dersler arasından da seçebilirler.

(2) Mesleki Seçmeli: Öğrenci, JEL215 ya da JEL219 derslerinden birini seçer.

3. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
JEL219 Süstaşları 2 + 0 4
JEL215 Neotektonik ve Türkiyenin Depremselliği 2 + 0 4
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
JEL232 Mühendislikte Etik Zorunlu 2 + 0 1
JEL202 Optik Mineraloji Zorunlu 1 + 2 2
JEL204 Mağmatik Kayaç Petrografisi Zorunlu 2 + 2 2
JEL206 Jeolojik Harita Bilgisi Zorunlu 2 + 1 2
JEL212 Mühendislik Jeofiziği Zorunlu 2 + 0 2
JEL208 Sedimanter Kayaç Petrografisi Zorunlu 1 + 2 2
JEL214 Jeoistatistik Zorunlu 2 + 0 1
AIT282 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 + 0 2
YDL286 Yabancı Dil-IV Zorunlu 4 + 0 4
JEL220 Staj (Kurum Stajı) Zorunlu 0 + 0 4
JEL210 Mühendislik Mekaniği Zorunlu 2 + 0 2
(1)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
(2)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler, seçmeli dersi Üniversitenin başka programlarındaki aynı tür dersler arasından da seçebilirler.

(2) Mesleki Seçmeli: Öğrenci, JEL216 ya da JEL218 derslerinden birini seçer.

4. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
JEL216 Kristalografi 2 + 0 3
JEL218 Kil Mineralojisi 2 + 0 3
JEL222 Jeomorfoloji 2 + 0 3
3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
JEL301 Zemin Mekaniği Zorunlu 3 + 0 3
JEL309 Kent ve Çevre Jeolojisi Zorunlu 2 + 0 2
JEL305 Maden Yatakları-I Zorunlu 2 + 0 2
JEL307 Saha Jeolojisi Zorunlu 2 + 2 3
JEL311 Fosil yakıtlar Jeolojisi Zorunlu 2 + 0 2
JEL313 Endüstriyel Hammaddeler Zorunlu 2 + 1 2
JEL315 Paleontoloji Zorunlu 1 + 2 2
JEL303 Kaya Mekaniği Zorunlu 2 + 1 3
(1)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
(2)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 4
(2)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 4
AKTS Toplam 30

(1) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler, seçmeli dersi Üniversitenin başka programlarındaki aynı tür dersler arasından da seçebilirler.

(2) Mesleki Seçmeli: Öğrenci, JEL317, JEL319, JEL321 ve JEL323 derslerinden ikisini seçer.

5. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
JEL317 Jeoteknik Veri Toplama ve Değerlendirme 2 + 0 4
JEL323 İnce Kesit Hazırlama Yöntemleri 2 + 0 4
JEL319 Doğal Afetlerin Jeolojik Değerlendirmesi 2 + 0 4
JEL321 Jeolojide Teknik Rapor Yazımı 2 + 0 4
3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
JEL322 Uzaktan Algılama Zorunlu 2 + 1 2
JEL308 Tarihsel Jeoloji Zorunlu 2 + 0 2
JEL310 Sondaj Tekniği Zorunlu 2 + 0 2
JEL312 Maden Arama Zorunlu 2 + 2 2
JEL318 Metamorfik Kayaç Petrografisi Zorunlu 2 + 2 3
JEL316 Jeolojide Arazi Uygulamaları Zorunlu 2 + 2 4
JEL314 Yeraltı Jeolojisi Zorunlu 1 + 2 2
JEL320 Sedimentoloji Zorunlu 2 + 0 2
(2)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 4
(2)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 4
(1)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
1 + 2 3
AKTS Toplam 30

(2) Mesleki Seçmeli: Öğrenci, JEL326, JEL328, JEL330 ve JEL332 derslerinden ikisini seçer.

(1) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler, seçmeli dersi Üniversitenin başka programlarındaki aynı tür dersler arasından da seçebilirler.

6. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
JEL328 Kuyu logu 2 + 0 4
JEL326 Jeolojide Bilgisayar Uygulamaları 2 + 0 4
JEL330 Türkiye Tektoniği 2 + 0 4
JEL332 Levha Tektoniğine Bağlı Maden Yatakları 2 + 0 4
JEL334 Bilim Tarihinde Yerküre 2 + 0 4
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
JEL405 Baraj Jeolojisi Zorunlu 0 + 2 5
JEL409 Hidrojeoloji Zorunlu 2 + 2 3
JEL407 Madencilik Bilgisi Zorunlu 2 + 0 3
JEL411 Jeolojide Tasarım ve Projelendirme Zorunlu 2 + 0 2
JEL405 Diploma Çalışması Zorunlu 0 + 2 7
()
Mesleki Seçmeli
2 + 0 4
()
Mesleki Seçmeli
2 + 0 4
()
Mesleki Seçmeli
2 + 0 4
AKTS Toplam 32

() Mesleki Seçmeli: Öğrenci, JEL413, JEL415, JEL417, JEL419, JEL421, JEL423 ve JEL425 derslerinden üçünü seçer.

7. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
JEL413 Kömür Jeolojisi ve Teknolojisi 2 + 0 4
JEL415 Karst Jeolojisi 2 + 0 4
JEL419 Türkiye Kromitleri 2 + 0 4
JEL421 Metalik Maden Yatakları 2 + 0 4
JEL423 Jeotermal Kaynaklar 2 + 0 4
JEL417 Ofiyolitik Cevherleşmeler 2 + 0 4
JEL425 Yerbilimlerinde Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 + 2 4
JEL403 Tünel ve Baraj Jeolojisi 2 + 0 4
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
JEL410 Türkiye Jeolojisi Zorunlu 2 + 0 3
JEL414 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 + 0 2
JEL418 Diploma Çalışması Zorunlu 0 + 2 7
JEL416 Kuyu Hidroliği Zorunlu 2 + 2 3
JEL412 Meslek Hukuku Zorunlu 2 + 0 3
()
Mesleki Seçmeli
2 + 0 4
()
Mesleki Seçmeli
2 + 0 4
()
Mesleki Seçmeli
2 + 0 4
AKTS Toplam 30

() Mesleki Seçmeli: Öğrenci, JEL420, JEL422, JEL424, JEL426, JEL428 ve JEL430 derslerinden üçünü seçer.

8. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
JEL420 Cevher Mikroskobisi 2 + 0 4
JEL422 Agrega Petrografisi 2 + 0 4
JEL426 Jeolojik Rezerv Hesaplamaları 2 + 0 4
JEL428 Petrokimyasal Hesaplamalar 2 + 0 4
JEL430 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 2 + 0 4
JEL424 Jeolojik Miras ve Doğa Tarihi Müzeciliği 2 + 0 4