1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
JDF105 Mühendisliğe Giriş Zorunlu 2 + 0 5
JDF113 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 1 + 2 4
JDF115 Ölçme Bilgisi I Zorunlu 2 + 2 6
YDL185 Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
FIZ181 Fizik I (Müh) Zorunlu 3 + 0 4
FIZ191 Fizik I Laboratuvarı (Müh) Zorunlu 0 + 3 1
MAT181 Matematik I (Müh.) Zorunlu 4 + 0 6
TUR181 TURK DİLİ I Zorunlu 2 + 0 2
GEO115 Ölçme Bilgisi I (2016 ve sonrası girişli öğrenciler için) Zorunlu 2 + 2
AKTS Toplam
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
JDF120 Ölçme Bilgisi II Zorunlu 3 + 2 7
JDF122 Programlama Zorunlu 2 + 2 8
YDL186 Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
FIZ182 Fizik II (Müh) Zorunlu 3 + 0 4
FIZ192 Fizik II Laboratuvarı (Müh) Zorunlu 0 + 3 1
MAT182 Matematik II (Müh.) Zorunlu 4 + 0 6
TUR182 TURK DİLİ II Zorunlu 2 + 0 2
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
JDF209 Sayısal Çözümleme Zorunlu 3 + 0 4
JDF217 Yükseklik Ölçmeleri Zorunlu 1 + 2 4
JDF219 Kartografya Zorunlu 2 + 2 6
JDF223 Olasılık ve İstatistik Zorunlu 2 + 0 3
JDF225 Taşınmaz Hukuku Zorunlu 2 + 0 3
MAT281 Matematik III (Müh.) Zorunlu 3 + 0 4
AIT281 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 + 0 2
YDL285 Yabancı Dil III Zorunlu 4 + 0 4
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
JDF220 Staj I Zorunlu 0 + 0 4
JDF232 Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 2 + 2 3
JDF234 Ölçme Uygulama I Zorunlu 0 + 4 4
JDF242 Jeodezik Ölçmeler Zorunlu 1 + 2 2
JDF244 Kadastro Bilgisi Zorunlu 3 + 0 3
JDF246 Mühendislik Etiği Zorunlu 1 + 0 1
MAT282 Matematik IV (Müh.) Zorunlu 3 + 0 4
AIT282 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 + 0 2
YDL286 Yabancı Dil IV Zorunlu 4 + 0 4
(1)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Üniversitemiz diğer birimlerinden alınacaktır.

3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
JDF327 Dengeleme I Zorunlu 3 + 0 4
JDF329 Fotogrametri I Zorunlu 2 + 2 4
JDF333 Veri Tabanı Yönetim Sistemi Zorunlu 3 + 0 4
JDF335 Küresel Konumlama Sistemleri Zorunlu 2 + 2 4
JDF337 Jeodezi I Zorunlu 2 + 0 3
(2)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
(3)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 4
(4)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 4
AKTS Toplam 30

(2) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Üniversitemiz diğer birimlerinden alınacaktır.

(3) Mesleki Seçmeli: 5. yarıyıl mesleki seçmeli dersler arasından seçilecektir.

(4) Mesleki Seçmeli: 5. yarıyıl mesleki seçmeli dersler arasından seçilecektir.

5. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
JDF345 Temel Görüntü Bilgisi 2 + 0 4
JDF347 Yerel Yönetimlerde Harita Mühendisliği Uygulamaları 2 + 0 4
JDF349 Kadastral Veriler ve Uygulamaları 2 + 0 4
JDF351 Maden Haritacılığı 2 + 0 4
JDF353 Altyapı Kadastrosu 2 + 0 4
JDF355 Şehir ve Bölge Planlama 2 + 0 4
JDF357 Kartoğrafik Harita Üretimi 2 + 0 4
JDF359 Jeodezik Astronomi 2 + 0 4
JDF361 Alet Bilgisi 2 + 0 4
JDF363 Hata Kuramı ve Kestirimi 2 + 0 4
3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
JDF314 Dengeleme II Zorunlu 3 + 0 3
JDF320 Staj II Zorunlu 0 + 0 4
JDF332 Jeodezi II Zorunlu 3 + 0 3
JDF334 Coğrafi Bilgi Sistemleri Zorunlu 2 + 2 3
JDF336 Fotogrametri II Zorunlu 2 + 1 2
JDF338 Dijital Görüntü İşleme Zorunlu 2 + 0 2
(5)
Seçmeli
1 + 2 3
(6)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 5
(7)
Mesleki Seçmeli
2 + 0 5
AKTS Toplam 30

(5) Seçmeli: Bölümdeki SSP900 kodlu dersler arasından seçilecektir.

(6) Mesleki Seçmeli: 6. yarıyıl mesleki seçmeli dersler arasından seçilecektir.

(7) Mesleki Seçmeli: 6. yarıyıl mesleki seçmeli dersler arasından seçilecektir.

6. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi 1 + 2 3
6. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
JDF342 Kırsal Toprak Değerlendirmesi 2 + 0 5
JDF344 Koordinat Sistemleri 2 + 0 5
JDF346 Yersel Fotogrametri 2 + 0 5
JDF348 Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinde Programlama 2 + 0 5
JDF350 Hidrografik Ölçmeler 2 + 0 5
JDF352 Kartografik Veri Tabanı Yönetim Sistemi 2 + 0 5
JDF354 Yeraltı Ölçme Teknikleri 2 + 0 5
JDF356 Fotogrametrik Proje Yönetimi 2 + 0 5
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
JDF427 Kamu Ölçmeleri Zorunlu 2 + 2 4
JDF437 Mühendislik Ölçmeleri Zorunlu 1 + 2 3
JDF439 Uzaktan Algılama Zorunlu 2 + 1 3
JDF463 Bilimsel Yazım Sunum Zorunlu 2 + 0 2
(8)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
(9)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 5
(10)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 5
(11)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 5
AKTS Toplam 30

(8) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Üniversitemiz diğer birimlerinden alınacaktır.

(9) Mesleki Seçmeli: 7. yarıyıl mesleki seçmeli dersler arasından seçilecektir.

(10) Mesleki Seçmeli: 7. yarıyıl mesleki seçmeli dersler arasından seçilecektir.

(11) Mesleki Seçmeli: 7. yarıyıl mesleki seçmeli dersler arasından seçilecektir.

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
JDF441 Staj 0 + 0 4
JDF499 Diploma Çalışması 0 + 2 5
7. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
JDF433 Fiziksel Jeodezi 3 + 0 5
JDF443 Taşınmaz Değerlendirmesi 3 + 0 5
JDF451 Arazi Bilgi Sistemi 3 + 0 5
JDF459 GPS Uygulamaları 3 + 0 5
JDF465 Kamulaştırma 3 + 0 4
JDF467 Orman Kadastrosu 3 + 0 4
JDF469 Dijital Fotogrametri 3 + 0 5
JDF471 Fotogrametrik Bilgi Sistemi 3 + 0 5
JDF473 Lazer Tarama Teknikleri 3 + 0 5
JDF475 Fotogrametrik Uygulamalar 3 + 0 5
JDF477 Jeoid ve Düşey Datum 3 + 0 5
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
JDF414 Diploma Çalışması Zorunlu 0 + 2 5
JDF430 Ölçme Uygulama II Zorunlu 0 + 4 5
JDF432 Yol Bilgisi Zorunlu 2 + 1 3
JDF434 Proje Yönetim Bilgisi Zorunlu 2 + 0 2
(12)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 5
(13)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 5
(14)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 5
AKTS Toplam 30

(12) Mesleki Seçmeli: 8. yarıyıl mesleki seçmeli dersler arasından seçilecektir.

(13) Mesleki Seçmeli: 8. yarıyıl mesleki seçmeli dersler arasından seçilecektir.

(14) Mesleki Seçmeli: 8. yarıyıl mesleki seçmeli dersler arasından seçilecektir.

8. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
JDF446 Kent Bilgi Sistemleri 3 + 0 5
JDF460 Deformasyon Ölçmeleri 3 + 0 5
JDF464 İmar Uygulamaları 3 + 0 5
JDF468 Uzaktan Algılamada Konumsal Uygulamalar 3 + 0 5
JDF470 Kartoğrafik Bilgi Sistemleri 3 + 0 5
JDF472 Kadastral Bilgi Sistemleri 3 + 0 5
JDF474 Yapılaşmış Alanlarda İmar Uygulamaları 3 + 0 5
JDF476 Mikrodalga Algılama Sistemleri 3 + 0 5
JDF478 Sayısal Arazi Modeli 3 + 0 5
JDF480 Uydu Verilerinin Değerlendirilmesi 3 + 0 5
JDF482 Uydu Jeodezisi 3 + 0 5
JDF484 Jeodezik Ağ Tasarımı 3 + 0 5