1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
CEV105 Bilgisayar Kullanımı ve Programlamaya Giriş Zorunlu 1 + 2 5
CEV107 Küresel Çevre Zorunlu 2 + 0 5
YDL185 Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
FIZ181 Fizik I (Müh) Zorunlu 3 + 0 4
FIZ191 Fizik I Laboratuvarı (Müh) Zorunlu 0 + 3 1
MAT181 Matematik I (Müh.) Zorunlu 4 + 0 6
TUR181 TURK DİLİ I Zorunlu 2 + 0 2
KIM193 Kimya I Zorunlu 3 + 0 4
KIM191 Kimya Lab I Zorunlu 0 + 2 1
AKTS Toplam 30
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
CEV106 Bilgisayar Destekli Tasarım Zorunlu 2 + 2 6
CEV110 Çevre Mikrobiyolojisi Zorunlu 2 + 2 4
YDL186 Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
FIZ182 Fizik II (Müh) Zorunlu 3 + 0 4
FIZ192 Fizik II Laboratuvarı (Müh) Zorunlu 0 + 3 1
MAT182 Matematik II (Müh.) Zorunlu 4 + 0 6
TUR182 TURK DİLİ II Zorunlu 2 + 0 2
KIM194 Kimya II Zorunlu 3 + 0 4
KIM192 Kimya II Lab Zorunlu 0 + 2 1
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
CEV201 Mühendislik Matematiği Zorunlu 3 + 0 4
CEV215 Çevre Kimyası I Zorunlu 2 + 2 5
CEV217 Malzeme Zorunlu 2 + 0 3
CEV219 Biyoçeşitlilik Zorunlu 2 + 0 4
CEV213 Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 3 + 0 4
INS223 Statik ve Dinamik Zorunlu 3 + 0 4
AIT281 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 + 0 2
YDL283 Yabancı Dil III Zorunlu 3 + 0 4
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
CEV200 Staj I Zorunlu 0 + 0 4
CEV204 Hidrolik Zorunlu 3 + 0 4
CEV206 Çevre Kimyası II Zorunlu 3 + 2 6
CEV218 Çevre Jeolojisi Zorunlu 2 + 0 2
INS232 Mukavemet Zorunlu 2 + 0 2
AIT282 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 + 0 2
YDL284 Yabancı Dil IV Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 6
AKTS Toplam 30

(1) Mesleki Seçmeli: Öğrenci CEV218, CEV220 veya JDF270 derslerinden birini seçmelidir.

4. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
CEV216 Olasılık ve İstatistik 3 + 0 6
CEV220 Çevre Mühendisleri İçin Organik Kimya 3 + 0 6
JDF270 Topoğrafya 3 + 0 6
3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
CEV315 Hava Kirliliğinin Esasları Zorunlu 3 + 0 4
CEV307 Hidroloji ve Hidrojeoloji Zorunlu 2 + 0 3
CEV311 Su Temini Zorunlu 3 + 0 4
CEV313 Fiziko-Kimyasal Prosesler Zorunlu 3 + 0 5
INS333 Zemin Mekaniği Zorunlu 2 + 0 3
CEV317 Mühendislik Etiği Zorunlu 2 + 0 2
(2)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
(3)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 6
AKTS Toplam 30

(2) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler herhangi bir alan dışı seçmeli ders seçebilir.

(3) Mesleki Seçmeli: Öğrenciler CEV351, CEV357, CEV359, CEV361, CEV363 veya CEV365 derslerinden birini seçmelidir.

3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
CEV300 Staj II Zorunlu 0 + 0 4
CEV314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Zorunlu 3 + 0 4
CEV316 Biyolojik Prosesler Zorunlu 3 + 0 5
CEV318 Katı Atık Yönetimi Zorunlu 3 + 0 4
CEV320 Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği Zorunlu 3 + 0 4
(4)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
1 + 2 3
(5)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 6
AKTS Toplam 30

(4) Alan Dışı Serbest Seçmeli: SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi seçileceltir.

(5) Mesleki Seçmeli: Öğrenciler CEV346, CEV354, CEV356, CEV358 veya CEV360 derslerinden birini seçmelidir.

6. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
CEV358 Çevresel Risk Analizi 3 + 0 6
CEV346 Yakıt Pilleri 3 + 0 6
CEV354 Su Kalitesi Yönetimi 3 + 0 6
CEV356 Enstrümental Analiz 3 + 0 6
CEV360 Temiz Üretim Teknolojileri 3 + 0 6
SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi 1 + 2 3
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
CEV401 Çevre Ekonomisi Zorunlu 2 + 0 2
CEV421 Arıtma Tesislerinin Tasarımı Zorunlu 4 + 0 6
CEV419 Hava Kirlililği Kontrolu Zorunlu 3 + 0 5
CEV423 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 + 0 2
(6)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
(7)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 6
(8)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 6
AKTS Toplam 30

(6) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler herhangi bir alan dışı seçmeli ders seçebilir.

(7) Mesleki Seçmeli: Öğrenciler CEV455, CEV459, CEV463, CEV465, CEV445, CEV453 veya CEV461 derslerinden birini seçmelidir.

(8) Mesleki Seçmeli: Öğrenciler CEV455, CEV459, CEV463, CEV465, CEV445, CEV453 veya CEV461 derslerinden birini seçmelidir.

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
CEV445 İleri Arıtma Teknolojileri 3 + 0 6
CEV453 Arıtma Çamuru Bertarafı 3 + 0 6
CEV461 Anaerobik Arıtım Sistemleri 3 + 0 6
CEV459 Alternatif Enerji Kaynakları 3 + 0 6
CEV455 Tehlikeli Atık Yönetimi 3 + 0 6
CEV463 Çevresel Havza Planlaması 3 + 0 6
CEV465 Kalite Yönetim Sistemleri ve Uygulamaları 3 + 0 6
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
CEV400 Diploma Çalışması Zorunlu 0 + 2 5
CEV414 Çevresel Etki Değerlendirmesi Zorunlu 3 + 0 4
(9)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
(10)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 6
(11)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 6
(12)
Mesleki Seçmeli
3 + 0 6
AKTS Toplam 30

(9) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler herhangi bir alan dışı seçmeli ders seçebilir.

(10) Mesleki Seçmeli: Öğrenciler CEV446, CEV448, CEV458, CEV460, CEV462, CEV464, CEV466, CEV468 veya CEV470 derslerinden birini seçmelidir.

(11) Mesleki Seçmeli: Öğrenciler CEV446, CEV448, CEV458, CEV460, CEV462, CEV464, CEV466, CEV468 veya CEV470 derslerinden birini seçmelidir.

(12) Mesleki Seçmeli: Öğrenciler CEV446, CEV448, CEV458, CEV460, CEV462, CEV464, CEV466, CEV468 veya CEV470 derslerinden birini seçmelidir.

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
CEV446 Deniz Kirliliği ve Deniz Deşarj Sistemleri 3 + 0 6
CEV448 Su Kirliliğinde Membran Prosesler 3 + 0 6
CEV462 Endüstriyel Kirlilik Kontrolü 3 + 0 6
CEV466 Çevre Hukuku 3 + 0 6
CEV470 Sürdürülebilir Çevre 3 + 0 6
CEV468 Çevre Mühendisliğinde Kontrol ve Otomasyon 3 + 0 6
CEV458 İnorganik Membran Reaktörler 3 + 0 6
CEV460 Arazide Arıtma 3 + 0 6
CEV464 Çevre Modellemesi 3 + 0 6