1. Yıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
BYE900 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma-Yayın Etiği Zorunlu 3 + 0 6
1. Yarıyıl
JDF721 İstatistiksel Analiz Teknikleri Zorunlu 3 + 0 6
(1)
Seçmeli
3 + 0 6
(1)
Seçmeli
3 + 0 6
(1)
Seçmeli
3 + 0 6
(1)
Seçmeli
3 + 0 6
2. Yarıyıl
JDF797 Yüksek Lisans Seminer Zorunlu 0 + 2 3
JDF798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 2 + 0 15
(2)
Seçmeli
3 + 0 6
(2)
Seçmeli
3 + 0 6
AKTS Toplam 66

(1) Seçmeli: 1. yarıyıl seçmeli dersler arasından seçilecektir.

(1) Seçmeli: Seçmeli dersler arasından seçilecektir.

(1) Seçmeli: Seçmeli dersler arasından seçilecektir.

(1) Seçmeli: Seçmeli dersler arasından seçilecektir.

(2) Seçmeli: 2. yarıyıl seçmeli dersler arasından seçilecektir.

(2) Seçmeli: 2. yarıyıl seçmeli dersler arasından seçilecektir.

1. Yıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
JDF701 İleri Ölçme Bilgisi 1. Yarıyıl 2 + 2 6
JDF703 Modern Ölçme ve Gözlem Donanımları 1. Yarıyıl 2 + 0 6
JDF705 Özel Madencilik Ölçmeleri 1. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF707 Dönüşümler 1. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF709 Elipsoid Üzerinde Jeodezik Hesaplamalar 1. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF711 Tematik Kartografya 1. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF713 Sayısal Yükseklik Modelleri 1. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF715 İleri Kadastro Bilgisi 1. Yarıyıl 2 + 2 6
JDF717 GNSS'e Giriş 1. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF725 GNSS'deki Atmosferik Hataları ve Tamsayı Belirsizliğini Modelleme ve Belirleme Teknikleri 1. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF727 Jeodezik Yöntemlerle Deformasyonların Analizi 1. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF729 İleri GNSS 1. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF731 Proje Planlaması ve Yönetimi 1. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF737 İleri Veri Tabanı Yönetim Sistemi 1. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF739 İleri Sinyal ve Görüntü İşleme Teknikleri 1. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF741 İleri Dijital Fotogrametri 1. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF743 Yersel Fotogrametride 3B Modelleme 1. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF745 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Harita Yapımı 1. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF747 Yenilikçi ve Girişimci Üniversite 1. Yarıyıl 2 + 2 6
JDF702 Bilgisayar Destekli Harita Yapımı 2. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF704 Tasman Mühendisliği 2. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF706 Dengeleme 2. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF708 Kadastro Bilgisi 2. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF710 İleri Mühendislik Ölçmeleri 2. Yarıyıl 2 + 2 6
JDF712 Dengelemede Özel Konular 2. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF714 GPS İle Yükseklik Belirleme Teknikleri 2. Yarıyıl 2 + 2 6
JDF720 Jeodezide Koordinat Sistemleri 2. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF722 Taşınmazların Değerlendirilmesi 2. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF724 Jeodezik Ağların Tasarımı 2. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF730 Robust İstatistiği ve Analiz Teknikleri 2. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF736 İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri 2. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF738 Görüntü Algılama Teknikleri 2. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF740 Görüntü Yorumlama Teknikleri 2. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF742 Fotogrametride Özel Uygulamalar 2. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF744 Uzaktan Algılama Görüntülerinin Geometrik Analizi 2. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF746 Görüntü Tabanlı Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi 2. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF726 Matematiksel Kartoğrafya 2. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF732 İleri Sayısal Analiz 2. Yarıyıl 3 + 0 6
JDF748 Uzaktan Algılama Tekniği ile Afet Yönetimi 2. Yarıyıl 3 + 0 6
2. Yıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
1. Yarıyıl
JDF798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 2 + 0 15
JDF799 Yüksek Lisans Tez Çalışması Zorunlu 0 + 1 15
2. Yarıyıl
JDF798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 2 + 0 15
JDF799 Yüksek Lisans Tez Çalışması Zorunlu 0 + 1 15
AKTS Toplam 60