1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
TAR797 Seminer Zorunlu 0 + 2 6
BYE900 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma-Yayın Etiği Zorunlu 3 + 0 6
(1)
Seçmeli
3 + 0 6
(1)
Seçmeli
3 + 0 6
(1)
Seçmeli
3 + 0 6
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler danışmanının onayı ile 1. yarıyılda açılan seçmeli derslerden en az üç tanesini seçmek zorundadır.

1. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
TAR704 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metin Okumaları II 3 + 0 6
TAR702 Cumhuriyet Dönemi’nde Eğitim ve Kültür 3 + 0 6
TAR703 Cumhuriyet Dönemi Tarihçiliği 3 + 0 6
TAR705 Tarih Araştırmalarında Çağdaş Yaklaşımlar 3 + 0 6
TAR706 20. yy. Gayrimüslim Nüfus Hareketleri II 3 + 0 6
TAR707 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metin Okumaları I 3 + 0 6
TAR708 Cumhuriyet Dönemi Siyasi Tarihi 3 + 0 6
TAR709 Cumhuriyet Tarihi Kaynakları 3 + 0 6
TAR710 Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi Tarihi II 3 + 0 6
TAR711 20. yy. Gayrimüslim Nüfus Hareketleri I 3 + 0 6
TAR712 Klasik Dönem Osmanlı Tarihi Kaynakları II 3 + 0 6
TAR713 Milli Mücadele Tarihi 3 + 0 6
TAR714 Klasik Dönem Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi II 3 + 0 6
TAR715 Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi Tarihi I 3 + 0 6
TAR716 Yeniçağ Dönemi Osmanlı Arşiv Metinleri 3 + 0 6
TAR717 Klasik Dönem Osmanlı Tarihi Kaynakları I 3 + 0 6
TAR718 Tanzimat Öncesi Osmanlı Vergi Sistemi 3 + 0 6
TAR719 Klasik Dönem Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I 3 + 0 6
TAR720 Yakınçağ Osmanlı Tarihi (1789–1918) 3 + 0 6
TAR721 Osmanlı Tarihi Metinleri I 3 + 0 6
TAR722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi 3 + 0 6
TAR723 Yeniçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları 3 + 0 6
TAR724 Osmanlı Tarihi Metinleri II 3 + 0 6
TAR725 Klasik Dönem Osmanlı Şehir Kurumları 3 + 0 6
TAR727 Yakınçağ Tarihi Osmanlı Metodolojisi 3 + 0 6
TAR728 21. Yüzyıl Türk Dünyası II 3 + 0 0
TAR729 Cumhuriyet Dönemi Kent Tarihi ve Tarihçiliği 3 + 0 6
TAR730 Genel Türk Tarihi Kaynakları 3 + 0 6
TAR731 Türk-Ermeni İlişkileri Tarihi   3 + 0 6
TAR732 Seminer Dersi II 3 + 0
TAR733 Türk Kültür Tarihi 3 + 0 6
TAR734 Osmanlı Devleti'nde Sosyal Kurum ve Uygulamalar II 3 + 0 6
TAR735 Hanlıklar Dönemi Türkistan Siyasi Tarihi 3 + 0 6
TAR736 Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası 3 + 0 6
TAR737 21. Yüzyıl Türk Dünyası I 3 + 0 6
TAR739 Seminer Dersi I 3 + 0
TAR741 Osmanlı Devleti'nde Sosyal Kurum ve Uygulamalar I 3 + 0 6
TAR759 Osmanlı Devleti'nde Tarım Politikaları ve Kırsal Yapı (19. YY.) 3 + 0
TAR760 Ortaçağ'da Din 3 + 0 6
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
TAR798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 3 + 0 12
(2)
Seçmeli
3 + 0 6
(2)
Seçmeli
3 + 0 6
(2)
Seçmeli
3 + 0 6
AKTS Toplam 30

(2) Seçmeli: Öğrenciler danışmanının onayı ile 2. yarıyılda açılan seçmeli derslerden en az üç tanesini seçmek zorundadır.

2. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
TAR738 Müslüman-Haçlı İlişkileri 3 + 0 6
TAR740 Atatürk İlkelerinin Tarihi Temelleri 3 + 0 5
HIST742 II.Meşrutiyetten Cumhuriyete Sosyal Yardım Politikaları 3 + 0 5
TAR743 Avrupa Siyasi Tarihi 3 + 0 5
TAR744 Osmanlı Diplomatikası 3 + 0 5
TAR745 Yakınçağ Tarihi Kaynakları 3 + 0 5
TAR746 18-19. Yüzyıllarda İslam Dünyası 3 + 0 5
TAR747 Osmanlı Devletinin Yeniden Yapılanması Problemleri 3 + 0 5
HIST748 Meşrutiyet Yönetimi ve Siyasal Örgütlenmeler 3 + 0 5
TAR749 Tarih,Sosyoloji ve Antropoloji 3 + 0 5
TAR750 XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Bilim ve Sanat 3 + 0
TAR751 İslam Kurumları Tarihi 3 + 0 6
TAR752 Ortaçağ Tarih Metodolojisi 3 + 0 6
TAR753 Ortaçağda Türkiye Tarihi 3 + 0 6
TAR754 Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I (1300-1600) 3 + 0 3
TAR755 Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi II (1600-1800) 3 + 0 3
TAR756 Yeniçağda Osmanlı Devleti ve Akdeniz 3 + 0 3
TAR757 Yeniçağda Türkistan 3 + 0 6
HIST758 Atatürk İnkılaplarının Analizi 3 + 0 5
TAR761 Osmanlılarda Yönetim ve Organizasyon (1300-1750) 3 + 0 6
TAR762 Osmanlılarda Yönetim ve Organizasyon (1750-1918) 3 + 0 6
TAR763 Osmanlılarda İlim 3 + 0 6
TAR764 Osmanlı Esnaf Teşkilatı 3 + 0 6
TAR765 Osmanlı Ticaret Tarihi 3 + 0 6
TAR766 İslamiyet ve Türkler 3 + 0 5
TAR767 İslam Medeniyetleri Tarih 3 + 0 5
TAR768 Ortaçağda İran Tarihi 3 + 0 5
TAR769 İslam Tarihi İçinde Türk Devletleri 3 + 0
TAR770 Türk Medeniyeti Tarihi 3 + 0
TAR771 Ortaçağ Tarih Metinleri 3 + 0 5
TAR772 Bizans’ta Günlük Hayat 3 + 0 5
TAR773 Endülüs Kültürel Hayatı 3 + 0 5
HIST774 Türk İnkılap Tarihi Metinlerinin İncelenmesi 3 + 0 5
HIST775 Yakınçağ Tarihi Osmanlı Metinleri 3 + 0 5
HIST776 19.Yüzyılda Osmanlı-İngiliz Münasebetleri 3 + 0 5
TAR777 Modern Dünyanın Doğuşu: Yaklaşımlar, Kuramlar 3 + 0
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
TAR798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 3 + 0 12
TAR799 Yüksek Lisans Tez Çalışması Zorunlu 0 + 1 18
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
TAR798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 3 + 0 12
TAR799 Yüksek Lisans Tez Çalışması Zorunlu 0 + 1 18
AKTS Toplam 30