Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü, Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı’nda eğitim vermekte olup ilk öğrencisini 2010-2011 öğretim yılı başında almıştır. Müzik Bölümü’nde lisans düzeyinde tam zamanlı olarak eğitim verilmektedir. Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı’nın amacı; keman, viyola, viyolonsel ve kontrabas sanat dallarında enstrüman dersleri, oda müziği-orkestra gibi toplu müzik dersleri ve solfej, müzik tarihi, armoni gibi temel müzik dersleriyle öğrencilerin gerek kendi enstrüman dallarında gerek klasik müzik alanında tam bir müzik eğitimi almalarını sağlayarak ülkemizi ulusal ve uluslararası çerçevede başarı ile temsil edecek sanatçılar yetiştirmektir. Müzik Bölümü’nde 2 Yardımcı Doçent, 6 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 10 öğretim elemanı görev yapmaktadır.