BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ÇALGI YAPIM BÖLÜMÜ

 Bölümümüz Lisans seviyesinden öğrenci almaktadır. Adaylar yetenek sınavı yöntemi ile kabul etmektedir. Yetenek sınavlarında aday öğrencilerin işitmeleri, müzikal duyarlılıkları ve çalgı yapımı için gerekli olan el becerileri ve mesleğe yatkınlıkları değerlendirilmektedir. 2009-2010 Öğretim yılı yetenek sınavlarına altı öğrenci başvurmuş ve yapılan yetenek sınavlarında bu adaylardan  üçü bölümümüze kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmıştır.2010-2011 Öğretim yılında dört aday başvurmuş ve bu adayların tümü kesin kayıt hakkı kazanmıştır.

Ülkemizdeki çalgı üretim faaliyetlerinin az olmasından dolayı  ve çoğunlukla ithalata yönelik tedarik yöntemlerinin tercih edilmesinden  dolayı ülkemizin çalgı ihtiyacı daha çok yabancı ülkelerden temin edilmektedir.Bu ihtiyacın bir kısmını  karşılamak amacıyla  iyi yetişmiş mezun luthierlerimizin  ürettiği  ve tamamı yerli hammaddelerden yapılan kaliteli çalgıları ülkemiz sanatçılarının hizmetine sunmaktır.

Bölümümüzde  Türkiye ve dünyadaki çalgı yapım ekollerinin teknik, estetik ve akademik yöntemlerini uygulamaktadır.Ayrıca Batı Karadeniz Bölgesi ormanlarında yetişen farklı ağaç türlerinin enstrüman yapımında kullanılabilirliği ile  ilgili deneysel çalışmalar yapılmaktadır.

Yaylı çalgı yapımı sanatının  sistematik bir temeli vardır. Yaylı çalgı yapımında örnek alınması gereken sistem ve yapısal tekniklerin başında “Stradivari il Cremonese” ekolü daha açık bir ifade ile İtalyan Stradivari stili ve yapı disiplini gelmektedir. Çalgı yapım eğitiminin ilk aşamasında klasik periyotta yapılan  yaylı çalgıların teknik, estetik , teorik analizlerinin yapılması gibi kavramlar tüm dünyada ve ülkemizdeki yaylı çalgı yapım okullarında uygulanmaktadır.

 Bülent Ecevit Üniversitesi Çalgı Yapım Bölümü öğretim planları  özgün ve düzeyli bir modelde çağdaş öğretim uygulamaları sunmak amacıyla uluslararası yaylı çalgı yapım enstitüleri ve yapım okullarının programları doğrultusunda günümüzün teknolojik standartlarına uygun olarak geliştirildi. Bölümdeki çalışmalar dünyamızdaki teknolojik gelişme ve araştırmalardan uzak kalmadan uluslararası ilişkilerle güçlendirilmektedir. Avrupa standartlarında teknik malzeme ve donanım olanakları ile atölyede çalışmaları ve bilimsel araştırma yapma koşulları sürekli geliştirilmekte yeni tasarımlarla düzenlenmektedir. Bunun sonucunda, öğrencilerimizde luthierliğin temel disiplinlerinden olan kültürel ve bilimsel yapı ile birlikte, bilgi-beceri, estetik-algılama, yorumlama-çözümleme ve yaratıcılık yenetekleri geliştirilmektedir.

 Tasarım estetik ve teorik bilgiler yanında müzikal ve kültürel formasyonla    donatılmış yaratıcı - çağdaş yapımcılar yetiştirerek Türkiye'de yaylı çalgı yapım sanatını bilimin ışığında evrensel boyutlara taşımaktır. Ülke düzeyinde çalgı yapım mesleki alandaki boşluğu doldurmak ve gelişimi sağlamak, lutiyelik mesleğini yaygınlaştırarak sanayi atılımlarını başlatmak, yüksek miktarlarda döviz kaybını önlemek, uluslararası standartlarda yaylı çalgı üretimiyle ülkemizdeki orkestraların, müzisyenlerin ve müzik eğitimi veren eğitim kurumlarımızın kaliteli çalgı ihtiyacını karşılamak, müzikal yapıyı güçlendirmektir.

  Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü Kozlu beldesine bağlı İncirharmanı yerleşkesinde öğretim etkinliklerini sürdürmektedir. Fiziki altyapı olarak, biri büyük olmak üzere dört adet atölyeden ve bir teknik çizim sınıfından oluşmaktadır. Bu atölyeler çalgı üretim teknolojileri bakımından oldukça donanımlıdır. Atölyelerimizde ağacı ham materyal olarak işleyebilmek ve ebatlayabilmek için çeşitli evsaflarda ağaç işleme makinalarımız bulunmaktadır. Ayrıca her atölyede öğrencilerimizin  üretim aşamalarında kullandığı el aletleri ve üretim tezgahlarımız bulunmaktadır.