GENEL BİLGİLER

      2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30.07.2008 tarihinde ZKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kurulması kararlaştırılmıştır. 26.08.2008 tarih ve 26979 sayılı Resmi Gazetede, bu kararın yayımlanmasıyla birlikte, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ne bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Resim- Heykel- Grafik Bölümü ve Anasanat dallarının açılması uygun görülmüştür.

      Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü ile, alt yapısı ve öğretim elemanlarını tamamladıktan sonra faaliyete geçecek olan Grafik ve Heykel alanında çağdaş düşünce ve değerlerle donanımlı, aynı zamanda sanatın uygulamalı ve kuramsal disiplinlerini kavratarak, bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortamı sağlayıp evrensel düşüncede yaratıcı sanatçı adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

       Fakültemiz 2010-2011 yılında Resim Bölümüne 20 öğrenci alarak, İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi ile Eski Fen-Edebiyat Fakültesi Binası’nda öğretime başlamıştır. Bu yıl alınacak 20 öğrenci ve yeni Öğretim Elemanı kadromuzla birlikte daha güçlü bir şekilde 2011-2012 eğitim-öğretim yılına hazırız.

      Resim Bölümü lisans programında; Yaratıcı, bilinçli, kültürlü; günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek, yorumlayabilecek, teorik ve pratik alt yapıya uygun yöntem geliştirebilecek, özgün sanatsal çalışmalar yapabilen öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

      Bu programda öğrenim görecek sanatçı adayları bir yandan gözlem ve çözümleme yapabilip, yaratıcılıklarını açığa çıkarırken bir yandan da sanat tarihi, genel kültür ve alan bilgisiyle donanımlı,  yetkin bireyler olarak yetişeceklerdir.  Sanatçı olabilmenin temel disiplinini taşıyan adaylar; toplumsal yaşama görsel, düşünsel katkıda bulunabileceklerdir.

     Mezunlarımız fakültelerin ilgili bölümlerinde akademisyenlik, özel/resmi müze ve galerilerde sanat danışmanlığı ve sergi düzenleyiciliği ve serbest ressam olarak çalışabileceklerdir.