TARİHÇE VE TANITIM

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığının 19.01.2010 tarihli ve 871, 899 sayılı yazıları üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25.10.2010 tarihinde kurulması kararlaştırılmıştır.
Yüksekokul bünyesinde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve Rekreasyon Bölümü olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır.
Yüksekokulumuz; beden eğitimi ve sporun birey ve toplum üzerindeki etkilerini izleyebilen ve değerlendirebilen, aktif, yaratıcı, yenilikçi, eleştirebilen, özgür ve bilimsel düşünen, sporun her alanındaki kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemiz spor kültürünün gelişmesinde öncü bireyler kazandırmayı hedef edinmiştir.

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programının amacı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleki ve etik sorumluluklarının bilincine varmış, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, beden eğitimi öğretmenliğinin problemlerini belirleme, yorumlama ve çözme becerisi kazanmış, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler üretebilen, alanında bağımsız araştırma yapabilen ve araştırma sonuçlarından yararlanabilen, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen çağdaş beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmektir.