Programın hedefi, dört yıllık bir lisans eğitiminden sonra, alanının meslekî yeterliliklerine sahip öğretmenler yetiştirilmesidir. Ayrıca lisans üstü programlar yoluyla farklı bilim dallarında  akademik personel yetiştirmektir.