Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü, denizcilik sektörünün kara ve deniz üzerindeki işlerini evrensel boyutta yerine getirebilen, sorun çözme kabiliyetine sahip, sorumluluk almaya istekli, üretken, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş yurtsever meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla bölümün ders planında işletme ve denizcilik alanı derslerine birlikte yer verilmiştir. Öğrencilere, bu kapsamda ekonomi, pazarlama, yönetim, lojistik, matematik, hukuk, denizcilik v.b. alanlarda  dersler verilmektedir.