Temel İngilizce (Hazırlık) Bölümünün genel amacı; üniversitemiz öğrencilerinin bölümlerinde çeşitli yabancı kaynaklara ulaşıp, bunları verimli bir biçimde kullanabilmelerini, bilgi alış verişi yapabilmelerini ve İngilizce’yi gelecekteki iş yaşamlarında etkin bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli olan sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazandırıp öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Temel İngilizce Bölümü; bu amaçları gerçekleştirirken, öğrencilerin bilgili, kültürlü, ahlaki değerleri olan, yapıcı, özgün, yeniliklere açık biçimde yetişmelerini sağlayacak dünya standartlarında bir İngilizce eğitimi hedeflemektedir. Bu eğitim içinde dilin temel yapılarını öğrenme, okuduğunu anlayabilme, hedef dilde iletişim kurabilme, dinlediğini kavrayabilme ve yabancı dilde yazılı iletişim becerilerini kazandırmak vardır.