Bölümümüz işletmelerin içinde bulunduğu ekonomik, yasal ve sosyal çevrenin gerektirdiği etkili karar alma becerilerine sahip potansiyel yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla bölümün ders planında stratejik yönetim, pazarlama, sayısal yöntem uygulamaları ile muhasebe ve finansman gibi temel işletmecilik derslerine yer verilmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin işletmeleri ilgilendiren ekonomik gelişmelerin ve olayların sonuçlarını kavrayabilmesi amacıyla yeterli düzeyde ekonomi derslerine de ders planında yer verilmektedir. Bölüm öğrencilerine karar verme işlevlerinin etkinliği için istatistik, yöneylem yönetimi, bilgisayar ve bilgi işlem sistemleri ile ilgili yeterli düzeyde becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.