Tanıtım

İktisat Bölümü 1987 yılında Hacettepe Üniversitesinebağlı olarak kurulan Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesibünyesinde kurulmuş ve ilk öğrencisini Beytepe Kampusunda  1987-1988döneminde alarak eğitim öğretime başlamıştır.  1992 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin kurulması ile bölümümüz 1994-1995 eğitim-öğretim yılından itibaren faaliyetlerini Zonguldak Merkez İncivez Kampusunda sürdürmektedir.

İktisat Bölümü İktisat Politikası, İktisat Teorisi, İktisat Tarihi ve İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat olmak üzere 4 Anabilim Dalından oluşmaktadır.

Eğitim

Bölümümüzde ikili eğitim verilmektedir. 2004-2005 Eğitim Öğretim yılından itibaren birinci öğretim programına yeni kayıt olan öğrencilerimiz 1 yıl süre ile zorunlu İngilizce yabancı dil hazırlık  eğitimine tabi tutulmaktadır. İktisat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Bölümümüzde 2001 yılından itibaren yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Bugüne kadar yüksek lisans programından 43 öğrenci mezun olmuştur. 2009 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü ile yürütülen ortak doktora programından 1 öğrenci mezun olmuştur.

Web Sitesi