Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2002 yılında kurulmuştur. 2002-2003 öğretim yılında normal öğretim programıyla faaliyete başlayan bölümde 2003-2004 öğretim yılında ikinci öğretim programının açılmasıyla ikili öğretim yapılmaya başlanmıştır.

Maliye Bölümü olarak temel misyonumuz; sosyal, kültürel, evrensel ve teknolojik değişimle hızla ilerleyen global dünyada öğrencilerimizi ihtiyaç duyacağı maliye alanıyla ilgili bilgi ve yeteneklerle donatmak, çağdaş bilimsel bilgiyi faydalı biçimde kullanacak bireyler olarak yetiştirmek ve bilimsel aktiviteleri geliştirmektir.

Maliye Bölümünde, hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünü temin etmek amacıyla maliye biliminin temel derslerinin yanı sıra iktisat, hukuk ve muhasebe alanındaki derslere önem verilmektedir. Böylelikle iktisadi olayları mali perspektiften inceleme noktasında donanımlı bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Bölümümüzde 2016-2017 öğretim yılı itibariyle 2 doçent, 3 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Maliye bölümünde 2016-2017 dönemi itibarıyla 33' ü yabancı uyruklu olmak üzere 906 öğrencisi ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Normal öğretimde 448, ikinci öğretimde ise 458 öğrenci bulunmaktadır. Lisans programı, isteğe bağlı bir yıl İngilizce hazırlık eğitiminden sonra dört yıllık bir eğitim dönemini kapsamaktadır.