Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Temel Alanı, özel sektör ve kamu sektörüne yönelik, çalışma hayatının fonksiyonlarının tamamına ilişkin alanları kapsamaktadır. Temel alandaki  lisans programları mezunları da özel ve kamu  sektörüne ilişkin insan kaynağı ve yönetici adayları olarak hazırlanabileceği gibi, çalışma hayatına ilişkin bütün uzmanlık alanlarında, yönetim,  insan kaynakları yönetimi, kamu yönetimi ve siyaset bilimi, iş sağlığı ve iş güvenliği, sosyal politika  gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora dereceleri alabilir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim dalı, Türkiye Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde 6.düzey lisans programı olup, işletme ve yönetim bilimleri temel alanında çalışma hayatı ile ilgili akademik bir bölümdür.