Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü`nün amacı, küreselleşen dünyada hızla artan rekabetçi ortamın gerektirdiği donanım ve yetkinliğe sahip ülkesini ve dünyayı tanıyan mücadeleci, yenilikçi, vizyon sahibi insan gücü yetiştirmektir.

Bölümümüz eğitim öğretim hizmetlerini 1 Profesör, 5 Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi ile yürütmektedir.