Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Kamu yönetimi bölümü 1992 yılında kurulan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Daha sonra fakültenin adı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiş, kamu yönetimi bölümü de bu fakülte adı altında yer almıştır.

Kamu yönetimi bölümünün ismi 2011 yılında YÖK Genel Kurulu'nun onayıyla "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" olarak değiştirilmiştir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programı 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde I. öğretim ve II. Öğretim programlarına 40'ar öğrenci alarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü lisans programı; Yönetim BilimleriKentleşme ve Çevre SorunlarıHukuk Bilimleri ve Siyaset ve Sosyal Bilimler olmak üzere 4 anabilim dalından oluşmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde 1 Doçent, Yrd. Doç. Dr., 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Bölümün Vizyonu: Bülent Ecevit Üniversitesi'nin vizyonuna paralel olarak, vereceği eğitim ve öğretim ve üreteceği bilgi ile yerel, ulusal ve küresel düzeyde çağdaş uygarlığın gerektirdiği nitelikleri gerçekleştirebilen dinamik ve öncü bir bölüm olmaktır.

Bölümün Misyonu: Kamu yönetimi bölümüsiyasal, sosyal ve hukuki temeller üzerinden teorik bilgilerle donatılmış, uygulama becerileri gelişmiş, araştıran, üretken, paylaşımcı alanında bilimsel açıdan yeterli donanıma sahip, insan haklarına saygılı, toplum yararını gözeten bireyler yetiştirmeyi kendine görev edinmiştir.