Tanıtım

İktisat Bölümü 1987 yılında Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve ilk öğrencisini Beytepe Kampüsünde  1987-1988 döneminde alarak eğitim öğretime başlamıştır.  1992 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin kurulması ile bölümümüz 1994-1995 eğitim-öğretim yılından itibaren faaliyetlerini Zonguldak Merkez Farabi Kampüsünde sürdürmektedir.

İktisat Bölümü İktisat Politikası, İktisat Teorisi, İktisat Tarihi ve İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat olmak üzere 4 Anabilim Dalından oluşmaktadır.

Eğitim

Bölümümüzde ikili eğitim verilmektedir. Birinci öğretim programında 389, ikinci öğretim programında 407 olmak üzere toplam 796 öğrenci öğrenim görmektedir. 2004-2005 Eğitim Öğretim yılından itibaren birinci öğretim programına yeni kayıt olan öğrencilerimiz 1 yıl süre ile zorunlu İngilizce yabancı dil hazırlık  eğitimine tabi tutulmaktadır. Öğrencilerimiz hazırlık hariç dört yıllık eğitim süresi içinde 137 kredilik zorunlu ve seçmeli dersi başarmak zorundadırlar.

Bölümümüzde 2001 yılından itibaren yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Bu güne kadar 43 mezun veren yüksek lisans programında halen toplam 25 öğrenci öğrenim görmektedir. 2009 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü ile ortak doktora programı yürütülmektedir. Halen 6 öğrencinin öğrenim gördüğü doktora programından 1 öğrenci mezun olmuştur.

Web Sitesi