TARİHÇE VE TANITIM

Fizik Bölümü 1993 yılında Fen-Edebiyat Fakültesinde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Bölümde eğitim-öğretim çalışmaları Merkez Kampüste iki ayrı fakülte binasında sürdürülmektedir. Her iki binada öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri için ofisler bulunmaktadır. Fen Edebiyat Fakültesi eski binasında 1 anfi (156 öğrenci kapasiteli), 1 laboratuvar ve 1 ek derslik ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık ve Yeni Eğitim Bloğunda ise 3 anfi (biri 93 öğrenci ve ikisi 86 öğrenci kapasiteli) ve 4 adet laboratuar bulunmaktadır. Ayrıca, bölümde modelleme, katıhal ve nükleer fizik laboratuarları olmak üzere 3 adet araştırma laboratuarı mevcuttur.

Fizik Bölümü lisans programı 1 yıl süreli zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı eğitiminden sonra verilen 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Bölümün lisans programına 2010 yılı sonunda kayıtlı toplam öğrenci sayısı 236 kadardır. Bölümde lisansüstü eğitime 1993-1994 yılında yüksek lisans ve doktora programlarıyla başlanmıştır. 2012 yılı sonu itibariyle 23 yüksek lisans ve 16 doktora öğrencisi derecelerini almıştır.

Bölümde Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Nükleer Fizik ve Matematiksel Fizik olmak üzere 6 anabilim dalı mevcuttur. Bölümümüzde 3 profesör, 2 doçent, 5 yardımcı doçent ve 10 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 20 öğretim elemanı görev yapmaktadır. 

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

Temel fiziksel kavramları özümsemiş, fizik yasalarının yapısını bilmenin ötesinde  fiziksel bir problemin karmaşık yapısını indirgeyebilen, problemin içerdiği fiziği basit ilişkiler ile ortaya koyabilen, yurt dışında ve/veya yurt içinde herhangi bir Fizik veya ilişkili bir bölümde lisans üstü eğitim yapacak seviyeye gelmiş, evrensel değerlere ve bilimsel ahlaka saygılı öğrenciler yetiştirmek bölümümüzün eğitim amaçlarını oluşturmaktadır.

Bölümümüzün ana hedefleri şunlardır:

1- Temel fiziksel kavramları özümsemiş ve bilgisini aktarabilen,

2- Fiziksel bir problemi nasıl ele alacağını bilen ve uygun bir çözümü formüle edebilen,

3- Fiziksel dünyayı tasvir edecek şekilde matematiği nasıl kullanacağını bilen,

4- Bir deneyin veya araştırmanın sonuçlarının nasıl planlanacağını ve ortaya konacağını bilen

fizikçiler yetiştirmektir.

BAŞLICA ARAŞTIRMA ALANLARI

  • Kuantum kimyasal hesaplamalar
  • İki metal atom yığınlarının modellenmesi
  • Biyomoleküllerin modellenmesi
  • Amfifilik polimerlerin içerisinde nano parçacıkların davranışları
  • Yarıiletken nano parçacıklar, kuantum dotlar
  • Parçacık fiziği teorisi ve fenemenolojisi
  • Fotonik kristaller
  • Nükleer Yapı Teorisi
  • Nükleer denge öncesi reaksiyonlar
  • Çevresel Örneklerde Radyoaktivite Ölçümleri