Tarihçe

Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde YÖK Yürütme Kurulu’nun 03.03.1997 tarihli kararı ile açılan İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mevcut 4 öğretim elemanı ile faaliyetini sürdürmekte olup programa 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa 40 öğrenci alınmıştır.

Tanıtım

Bölümün amacı İngiliz dili, edebiyatı ve kültürünü incelemek, öğrencilere bilimsel araştırmacı niteliğini kazandırmak ve öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizcesini geliştirmektir. Ayrıca Bölüm ülkemizde çeşitli alanlarda duyulan yabancı dil bilen eleman gereksinimini en iyi biçimde karşılamaya katkıda bulunmayı da hedef olarak belirlemiştir.

Bu eğitim sonunda öğrenciler İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü alanında lisans mezunu olurlar ve filolog ünvanı alırlar. Bununla birlikte, bu program gerek İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Kültür Araştırmaları gerekse İngiliz Dili Eğitimi alanlarında akademik çalışma yapmak isteyen öğrencilere lisansüstü eğitimde temel oluşmaktadır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları kariyer olanakları açısından ileri derecede İngilizce dil bilgisi ve kültürü bilgileri ile donanmış elemana ihtiyaç duyulan turizm sektörü, Bakanlıklar, bankalar, TRT ve özel medya kuruluşları, çevirmenlik, reklam sektöründe metin yazarlığı ve yayınevlerinde editörlük gibi alanlarda geniş iş imkanlarına sahiptirler.