Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde YÖK Yürütme Kurulu’nun 23.02.1999 tarihli kararı ile açılan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalları da YÖK Yürütme Kurulu’nun 20.04.1999 tarihli kararı ile açılmıştır Bölümümüz  mevcut 6 öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi ile faaliyetini sürdürmekte olup Bölümün I. ve II. Öğretim Programlarına 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa 30′ar öğrenci alınmıştır.

http://tde.beun.edu.tr/