Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü'ne hoşgeldiniz. Bölümümüz 2004 yılında kurulmuş genç dinamik bir bölümdür.

Tarih Bölümü olarak öncelikli amacımız öğrencilerimizde merak duygusu uyandırmak, onları eleştirel ve yaratıcı düşünmeyle tanıştırmak ve bu becerilerini öğrencilik hayatları sonrasına da taşıyabilmelerini teşvik etmektir.

Bölüm ders programı, öğrencilerimizin ilgi alanlarını genişletme, ilgi duydukları alanlarda derinleşebilme,  farklı disiplinler ve tarih disiplini arasında ilgi kurabilme, bağımsız araştırma yapabilme yetisi kazanabilmelerine hizmet edecek şekilde geliştirilmiştir.

Derslerin içeriği oluşturulurken öğrencilerin farklı tarih kuramlarıyla tanışmaları, tek bir yoruma bağlı kalmamaları, düşünsel zenginliklerini geliştirirken çözümleme becerilerini etkin hale getirmeleri hedeflenmiştir. Bu amaçla bölümümüz, tarih kuramına ilişkin derslerin yanısıra eskiçağdan günümüze Akdeniz, Batı Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya odaklı olarak geniş bir coğrafyanın tarihi konusunda dersler vermektedir. 

Ayrıca Osmanlı Türkçesi dersleri  bölümümüz öğrencilerine zorunludur.  Osmanlı Türkçesi yanında, Rusça, Arapça vb. diğer dillerin öğrenimi de şiddetle desteklenmektedir. Tüm bunların yanında bölüm öğrencilerimiz iktisat, edebiyat, sosyoloji gibi alanlarda gerek zorunlu gerekse seçmeli dersler alabilme hakkına  sahiptirler.

Kazanacakları becerilerle öğrencilerimiz dünyanın istedikleri bölgesinde tarihçilik mesleğini yürütebilmelerinin yanı sıra, alan dışında çalışmaları halinde de karşılaşacakları karmaşık sorunları yönetebilme becerisi edinebileceklerdir.