Bölümümüz 1993-1994 öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakültesinde faaliyete başlamış olup, bölümümüzde eğitim öğretim çalışmaları B.E.Ü. Merkez Kampüste yer alan fakülte binasında sürdürülmektedir. 

2000 yılından itibaren bölümümüze II. öğretim programına öğrenci alınmaya başlanmıştır. Fonksiyonel Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Uygulamalı Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi, Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik, Geometri ve Topoloji Anabilim dallarında toplam 1 Profesör, 5 Doçent, 9 Yardımcı Doçent ve 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Bölümümüzde, lisans programının ardından lisans üstü çalışmalarına devam etmek isteyen matematikçiler için yukarıda belirtilen anabilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programları  bulunmaktadır.