Bölümümüz 06.06.2012 tarihinde kurularak Üniversitemiz Merkez Kampüsünde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesi’nde faaliyete geçmiştir ve 2013-2014 Akademik yılı itibariyle öğrenci almaya başlamıştır. Bölümümüzde dört yardımcı doçent, dört araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Sosyolojik bakış açısına ve sosyolojik imgeleme yeteneğine sahip, sosyolojinin soyut bir akademik alan olmayıp sosyal kişilerce inşa edilen sosyal dünyanın somut bir parçası olduğunun farkında olan, yaşadıkları toplumu ve diğer toplumları anlayan, açıklayan, benzerlikler kadar farklılıkların da önemli olduğunu kavrayan, sosyolojinin teori gelişimine olduğu kadar politika gelişimine de katkılar sunduğunun bilincinde olan, sosyolojik teori ve kavramları sosyal gerçekliğe uygulama becerisi ile sosyolojik araştırma projelerini yürütme ve uygulama potansiyeline sahip, sosyoloji ile sosyal vicdan arasında derin bağlar olduğunu gören, eleştiren, soru soran, merak eden, çok yönlü ilişki kurabilen sosyologlar yetiştirmektir.