Bölüm, eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması projesi çerçevesinde 1998 yılında kurulmuştur. Türkçe eğitimi bölümüne bağlı Türkçe öğretmenliği lisans programı 2001-2002 eğitim öğretim yılında 42 öğrenciyle faaliyete başlamıştır. İkinci öğretim programı ise 2003-2004 eğitim öğretim yılında 42 öğrenciyle faaliyete başlamıştır. 

Türkçe Eğitimi Bölümü ilköğretim seviyelerindeki okullara yönelik eğitim veren Türkçe öğretmenliği lisans ve lisansüstü programlarından oluşmaktadır. Türkçe öğretmenliği lisans programı 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Sekiz yarıyıl boyunca öğrenciler öğretim planında belirtilen 147 kredilik zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak zorundadır. VII. Yarıyılda “Okul Deneyimi” dersi; Dördüncü yıl VIII. Yarıyılda “Öğretmenlik Uygulaması” dersi uygulamalı derslerdir. Bu uygulamalar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda yapılmaktadır. Bunun için Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği sağlanmaktadır.

Bölümün, lisans programına kayıtlı toplam öğrenci sayısı 463’tür.Bölümde lisansüstü eğitimi 2006 yılında yüksek lisans programıyla başlamıştır. Yüksek lisans programına kayıtlı öğrenci sayısı 20'dir.

Vizyonumuz:

Türkçe eğitimi alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Temel değerlerimiz:

 • Bilimsellik, çağdaşlık ve evrensellik
 • Topluma katkı
 • Bilimsel ve akademik etik ilkelerine bağlılık
 • Araştırıcılık ve yenilikçilik

Misyonumuz:

Türkçe eğitimi alanında, çağdaş, yapıcı, yaratıcı, bilimsel ve eleştirel düşünebilen öğretmenler ve akademisyenler yetiştirerek ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmalar ve projeler yürütmek ve elde edilen bulgularla toplumu geliştirmektir.

Lisans Programı Eğitim Amaçlarımız:

 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme becerisine sahip,
 • Türkçe öğretmenliği alanıyla ilgili yeterli düzeyde alan bilgisine, pedagojik bilgi ve becerilere sahip, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilen,
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilen,
 • Türk eğitim sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip,
 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan,
 • Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenebilen,
 •  Topluma, çevreye insana, duyarlı, topluma faydalı, geleceğe güvenle bakan bireyler yetiştirmektir.