Amaç

Atatürk’ün önderliğinde; ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yerini alabilmesi için gelecek nesilleri eğitmenin ne denli önemli olduğunun farkında olan, demokratik ve etik değerlere saygılı, bilimsel değerleri referans alarak teknolojik gelişmelere açık olan, çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen, iyi bir çevreci ve dünya vatandaşı olarak sorumluluk alabilen, yaratıcı, girişimci, üretken ve yurtsever fen öğretmenleri yetiştirmektir.

Hedefler

  1. Türkiye genelindeki Eğitim Fakülteleri arasında seçkin öğrenci kitlesi tarafından en çok talep edilen kurum olmak,
  2. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği teorik ve pratik alt yapı açısından, alanında çok iyi eğitilmiş fen bilgisi öğretmenleri yetiştirmek,
  3. Alanında en iyisi olmak için akademik donanımı çok güçlü öğretim elemanı kadrosuna sahip olmak,
  4. Öğrencilerimize meslekleriyle ilgili bilgileri zevkle öğrenmelerini ve başarılı projeler yürütmelerini sağlayacak ortamlar hazırlamak.
  5. Disiplinler arası ilişkilerden yararlanmak suretiyle öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki işbirliğine dayalı çalışmaların arttırılması,
  6. Lisans düzeyinde yürütülen derslerin ulusal ve uluslar arası literatürdeki gelişmelerle uyum içinde olması,
  7. Fen Eğitimiyle ile ilgili araştırma yapmak isteyen öğrencilere ve akademik personele uygun ve güçlü bir araştırma ortamı hazırlamak,
  8. Öğretim elemanları ve öğrenciler arasında huzurlu, paylaşımcı ve sosyal diyaloğu güçlendirici ortamlar hazırlamak.