İlköğretim Matematik Öğretmenliği programı 2009-2010 Eğitim öğretim yılında 40 öğrenciyle eğitime başlamıştır.

AMAÇLAR

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı’nın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okulları başta olmak üzere, diğer matematik eğitimi veren özel kurumlarda görev yapacak matematik öğretmeni adaylarının sahip olmaları gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmaktır. Bununla birlikte; matematik eğitimi verebilecek kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donatılmış uzman öğretmen adayları yetiştirmektir.

 

 

HEDEFLER

Eğitim sisteminin gerekliliklerinin farkında, alanında geniş bilgi sahibi, alan eğitimiyle ilgili çağdaş yöntem ve uygulamaları bilen ve yenilikleri takip eden ilköğretim matematik öğretmenleri yetiştirmek, öğretmen adaylarına başarılı ve aynı zamanda mutlu olacakları bir eğitim süreci sağlamak