Sınıf Öğretmenliği Programı 1997-1998 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının Sınıf Öğretmeni ihtiyacını karşılamak üzere Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde açılmıştır. Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS karşılığı) mezunlar “Sınıf Öğretmenliği alanında Lisans derecesi” alırlar. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.