Amaç:

Bu programın amacı; Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda ülkesine ve milletine gönülden bağlı, millî değerlerini koruyup yaşatmayı amaç edinen, nitelikli, ahlâklı, sorgulayan, eleştiren, yaratıcı düşünceye sahip okul öncesi eğitimi ve öğretimine ilişkin evrensel bakış açısı ile alanıyla ilgili bilimsel araştırmalar ışığında öğretmenlik meslek bilgi ve becerileri ile donatılmış öğretmenler yetiştirmektir.


Hedef: 

Okul öncesi eğitimi ve öğretimine ilişkin evrensel bir bakış açısı ile bilgi ve deneyim birikimini sürekli olarak geliştiren, ulusal ve uluslar arası okul öncesi eğitim yaklaşımları konusunda bilgi sahibi, insanları seven, kendine güveni ve saygısı olan, genel kültür düzeyi yüksek, yaratıcı, hoşgörülü ve sabırlı kişilik özelliklerine sahip öğretmenler yetiştirmek.