Metalurji bölümü, Türkiye’nin yassı mamül üreten  dev işletmesi olan Ereğli Demir ve Çelik fabrikalarına 15 km uzaklıkta Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bulunmaktadır. Kurulduğu günden beri çeşitli sanayi dallarına kalifiye ara eleman yetiştirmektedir.

Metalurji en kısa tanımıyla metal ilmidir. Açılımına baktığımızda cevherlerin doğadan çıkartılıp son mamül haline gelinceye kadarki bütün safhalarını kapsadığını düşünecek olursak ne kadar geniş bir alana hitap ettiği anlaşılır. Dolayısıyla gelişmiş sanayiye sahip ülkelerin Metalurji alanında ilerlemiş olduklarını görürüz.

Eğitim:

Metalurji bölümü önlisans programı 2 yıllık bir eğitimi kapsar bu 4 yarıyıllık süre boyunca öğrenciler öğretim planlarında belirtilen 120 AKTS’lik (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) dersleri başarmak ve 30 iş günü olan stajını yapmak zorundadırlar. Bölüme 30 +30 (A ve B şubesi) olmak üzere her yıl yaklaşık 60 öğrenci kayıt olmaktadır.

BEÜ.Metalurji Bölümü öğretim elemanları ve diğer idari personeliyle, Eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleriyle mükemmelliğe erişebilmek amacıyla benimsediği hedeflere ulaşabilmek için çaba göstermektedir. Bu çerçevede;

Özniyetimiz (vizyonumuz): Metalurji alanında ülkemizde olsun uluslararası düzeyde olsun tercih edilen bir bölüm haline gelebilmek.

Temel değerlerimiz:

 • Bilimsellik, çağdaşlık ve evrensellik
 • Toplum yararını gözetmek
 • Bilimsel ve akademik ilkelere bağlılık
 • Katılımcılık paylaşımcılık
 • Araştırmacılık ve yenilikçilik

Özgörevimiz (misyonumuz):

Metalurji alanında çağdaş, çevre bilinci olan, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi iyi ve alanı ile ilgili gelişmeleri sürekli takip eden teknikerler yetiştirmektir.

Önlisans Programı Eğitim Amaçlarımız:

 • Metalurji mühendisinin yönetim ve denetimi altında cevherden metal ve malzeme üretimi aşamalarında çalışabilen
 • Metal ve alaşımların fiziki özelliklerini araştıran
 • Teknolojik amaçlara uygun olarak geliştirilen yeni alaşımların imalat ve işlenmesi aşamalarında çalışabilen,
 • Çeşitli madenlerin döküm (dökme demir, çelik döküm, alüminyum döküm, bakır döküm)  işlemlerini yapabilen,
 • Ergitme ocaklarını çalıştırabilen, kalıp malzemelerini hazırlayabilen, ergitilmiş madeni kalıplara dökerek döküm işlemini tamamlayabilen,
 • Mesleğin gerektirdiği bilgisayar paket programlarını kullanabilen
 • Sosyal ve kültürel konularda da bilgili Metalurji teknikerleri yetiştirmektir.