Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri Programı iki yıllık ön lisans programıdır. Eğitim dört yarıyıldır. 4 yarıyıl boyunca öğrenciler, öğretim planında belirtilen 120 AKTS zorunlu ve seçmeli derleri başarmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadırlar. Programa her yıl yaklaşık 50 öğrenci kayıt olmaktadır.Öğrencilerimizde analitik düşünen, bilimsel çalışmalara açık, matematik ve fen alanında temel konulara hakim olmaları aranır. Mezun olduklarında Kontrol ve Otomasyon Teknikeri olarak tanımlanırlar. Mühendis ve teknisyen arasındaki pozisyonlarda görev alırlar.Proses çalışmalarının olduğu tüm iş alanlarında yer alabilirler. Elektrik, Elektronik, Otomasyon ve Bilgisayar alanında bilgiye sahip olurlar. Saha enstrümanları kalibrasyonu bağlantıları konusunda bilgilendirilirler. Kontrol ve ölçme yapabilir; sürekli üretim hatlarında kumanda ve kontrol yapabilirler. Arıza bakım ve işletme konularında çalışabilirler.Kontrol ve Otomasyon ön lisans programını başarı ile bitiren öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olduklarında, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.Elektronik ve Otomasyon Bölümü, tüm öğretim elemanları ve teknik personeli ile birlikte nitelikli bir ara eleman yetiştirebilmek amacı ile çaba göstermektedir. Bu çerçevede;

Özniyetimiz (Vizyonumuz)

Çağdaş, eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve uygulama alanlarında kaliteli ara eleman yetiştiren, tercih edilen bir yüksek okul olmak. Sanayi ile işbirliğini tesis etmek ve geliştirilmesini sağlamak.

Temel Değerlerimiz

  • Çağdaşlık
  • Güvenilirlik
  • Saygınlık
  • Katılımcılık ve paylaşımcılık
  • Araştırıcılık ve yenilikçilik
  • Bilimsel yaklaşım
  • İletişim ve işbirliği
  • Kalite bilinci
  • Toplumsal sorumluluk

Özgörevimiz (Misyonumuz)

Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, sanayi sektörünün taleplerine cevap verebilecek üstün nitelikli teknikerler yetiştirmek.