Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı, 2 yıllık (Ön Lisans Programı) bir eğitimi kapsar. Normal Öğretim ve İkinci Öğretim olarak eğitim ve öğretim vermektedir. 4 yarıyıl süresince, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen 120 AKTS’lik (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) dersleri başarmak ve 30 iş günü olan yaz stajını tamamlamak zorundadırlar. Bölüme ait kontenjan sayısı normal öğretimde A ve B şubesi olmak üzere toplam 60 öğrenci, ikinci öğretimde 60 öğrencidir. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz ''Elektrik Teknikeri’’ unvanını alırlar.

Elektrik teknikeri, elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerinde elektrik mühendisleri ile teknisyenler arasında görev yapan ara elemandır.

Elektrik ön lisans programını başarı ile bitiren öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Elektrik ve Enerji Bölümü, tüm öğretim elemanları ve teknik personeli ile birlikte nitelikli bir ara eleman yetiştirebilmek amacı ile çaba göstermektedir. Bu çerçevede;

Özniyetimiz (Vizyonumuz)

Çağdaş, eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve uygulama alanlarında kaliteli ara eleman yetiştiren, tercih edilen bir yüksek okul olmak. Sanayi ile işbirliğini tesis etmek ve geliştirilmesini sağlamak.

Temel Değerlerimiz

  • Çağdaşlık
  • Güvenilirlik
  • Saygınlık
  • Katılımcılık ve paylaşımcılık
  • Araştırıcılık ve yenilikçilik
  • Bilimsel yaklaşım
  • İletişim ve işbirliği
  • Kalite bilinci
  • Toplumsal sorumluluk

Özgörevimiz (Misyonumuz)

Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, sanayi sektörünün taleplerine cevap verebilecek üstün nitelikli teknikerler yetiştirmek.