Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında, kamu ve özel sektör işletmelerindeki faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi, kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve fonksiyonların gerçekleştirilmesinde rol alacak; muhasebe anlamında yeterli bilgiyle donanmış meslek elemanları yetiştirmek üzere öğrenim verilmektedir. Muhasabe ve Vergi Uygulamaları önlisans programı 2 yıllık bir eğitimi kapsar. Bu 4 yarıyıllık süre boyunca öğrenciler öğretim planlarında belirtilen 120 AKTS’lik (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) dersleri başarmak ve  stajını yapmak zorundadırlar.