Makine Programı; Batı Karadeniz Bölgesinde Ereğli-Adapazarı arasında bulunan organize sanayi ve teknopark bölgelerindeki nitelikli ara eleman açığını kapatmak ve Makine Teknikeri yetiştirmek için Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu bünyesinde  2016 yılında açılmış, planlanan hedefler doğrultusunda her yıl 50 öğrenci kayıt almaktadır.

Eğitim:

Makine Metal Teknolojileri Bölümü Makine Programı, 2 yıllık (Ön Lisans Programı) bir eğitimi kapsar. Bu 4 yarıyıllık süre boyunca öğrenciler öğretim planlarında belirtilen 120 AKTS’lik (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) dersleri başarmak ve 30 iş günü olan stajını yapmak zorundadırlar.

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz ‘’Makine Teknikeri’’ unvanını alırlar.

Makine teknikeri; Makine ekipmanlarının tasarım, dizayn, imalat ve ekipmanların kurulumu alanında ve motorlu araçların üretimi, bakımı, onarımı konularında çalışma bilgi ve becerisine sahip makine mühendisleri ile teknisyenler arasında görev yapan nitelikli ara elemandır.

Makine Programı’nda okuyan öğrencileri, makine teknolojisi alanında her türlü bilgi ve beceriye sahip olmalarının yanı sıra, temel imalat ve tasarım konularına da hakim olarak, mesleğini sadece uygulama olarak değil, bilgi açısından da tam olarak kavramış şekilde yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Özniyetimiz (Vizyonumuz)

“Ülke ekonomisinin ve iş yaşamının ihtiyacı olan, nitelikli işgücünü, çağdaş, demokrat ve analitik düşünceye sahip, sanayi ile işbirliği içinde bireyler olarak yetiştiren bir meslek yüksekokulu olmak.”

Temel Değerlerimiz

 • Öğrenci odaklılık
 • Katılımcı yönetim
 • Bilimsel yöntemleri esas almak
 • Açıklık ve şeffaflık
 • Etik değerlere bağlılık
 • Çevreye duyarlılık
 • Değişim ve sürekli gelişim

Özgörevimiz (Misyonumuz)

İş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda açılan programlarda temel ve uygulamalı eğitimler vererek; kendini sürekli geliştiren, sorun çözme becerisi ve özgüven kazanmış, etik değerlere bağlı, çevreye duyarlı, sosyal yönü gelişmiş ve fark yaratacak nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir.

Önlisans Programı Eğitim Amaçlarımız :

 • Makine Ekipmanları ve elemanları konusunda mesleki bilgiye sahip,
 • Makine sanayinde gelişen teknolojileri takip edip ve öğrendiklerini uygulamaya yansıtan,
 • Analitik ve üç boyutlu düşünme yeteneğine sahip, problem çözen ve girişimci,
 • Konstrüksiyon elemanlarının tasarım, dizayn, detay ve projelendirmesini yapabilen,
 • Tasarlanan makine elemanlarına uygun malzeme seçimi yapabilen,
 • Tasarladığı projeyi CAD (Autocad, Solidworks, Autodesk İnventor, NX Unigraphics, Mastercam) ortamına aktarıp imalata uygun hale getirebilen
 • Gelişen ve yeni CAD programlarını takip ederek, birey olarak kendine katabilen,
 • İş yerinde sağlık ve emniyet ile ilgili kanuna dayalı yönetmeliklerin nerede uygulanacağınıbilen,
 • Mesleki ve etik anlayışa sahip, takım çalışması yapabilen,
 • Sosyal ve kültürel konularda da bilgili Makine teknikerleri yetiştirmektir.