Bankacılık ve Sigortacılık Programı, bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, uluslar arası denetim şirketleri, kamu finans kurumları ve reel sektörde yer alan işletmelerin finans bölümleri için bankacılık ve sigortacılık alanında; para piyasalarının işleyişi ve mevzuatı hakkında bilgi sahibi olan elamanlar yetiştiren bir bölüm olmaktır.  Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı 1 yıl süreli isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden sonra verilen 2 yıllık eğitimi kapsar. Dört yarıyıl boyunca öğrenciler öğretim planlarında belirtilen,  120 AKTS’lik (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) dersleri başarmak ve  stajını yapmak zorundadır