Elektronik ve Otomasyon, Elektronik Teknolojisi önlisans programı, Bölümü 2 yıllık bir eğitim içerir. Dönem boyunca 4, öğrencilerin akademik plan ve yaz aylarında 30 günlük bir staj tamamlamak için gerekli 120 AKTS zorunlu ve seçmeli ulaşmak. Yaklaşık 60 öğrenci programa her yıl kayıt. Genel olarak, programın ön lisans programı mezunları kadardır.Bu 180 kayıtlı toplam öğrenci sayısı, ÖSYM sınav dikey göç (DGS) katılmak ve yeterli puan aşağıdaki lisans programlarına almak durumunda dikey geçiş için tercih edebiliyoruz için.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği,

Elektronik Öğretmenliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme,

Endüstriyel Tasarım,

Endüstriyel Tasarım,

Endüstriyel Teknoloji Eğitimi,

Enerji Eğitimi.

Öğrenciler genellikle yukarıdaki dört yıllık lisans programlarından biri ile düzenlenmiş, program her yıl başarılı. Elektronik ve tüm öğretim elemanları ve paydaşlar ile birlikte ZKÜ Alaplı MYO, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde eğitim mükemmelliğe erişmek için aşağıdaki hedeflere ulaşmak için çaba Elektronik Teknolojisi programı Otomasyon Bölümü benimsenmektedir. Bu çerçevede;

 
(Vizyon):

Elektronik Teknolojisi alanında, ulusal ve uluslararası kabul görmüş programı tercih edilmelidir.

Temel Değerler:

    
Bilim Ø, modernite, evrensellik,
    
Ø Toplum yayarını takibi
    
Ø Bilimsel ve akademik etik ilkelerine bağlılık,
    
Ø Katılımcı ve paylaşımcı olmak
    
Ø Araştırmacı ve yenilikçi olmak

Özgörevimiz (misyon):

Elektronik Teknolojisi alanında, ülkemizin sanayi ve hizmet sektöründe, ulusal ve uluslararası standartları yüksek nitelikli teknisyen yetiştirmek için gerekli bilgi ve becerileri, analitik ve profesyonel kadrosu ile mesleki ve teknik eğitimde teknoloji ile büyümeye ihtiyacı var.
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Incivez / ZONGULDAK Tel: 0372 257 4010 Faks: 0372 257 2140