Yapı ressamları; mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları tarafından tasarlanan projelerin, kağıt üzerinde ve bilgisayar ortamında hazırlanmasında mimar ve mühendis grubuna yardımcı olabilen  kişilerdir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Yapı Ressamı olmak isteyenlerin;
· Görme keskinliğine,
· Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
· El ve gözü eşgüdümle kullanabilme,
· Zihinde canlandırma ve çizim yeteneklerine sahip,
· Dikkatli, titiz
kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran bir özellikti