MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

Harita ve Kadastro Programı

Kısa Tarihçesi

Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu Bölümlerinden olan Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü yapılandırılması altında-farklı bir bakış ve planlamayla-2010 yılından ( ilk 1998 yılında program açılmış olup)  itibaren faaliyet gösteren Harita ve Kadastro Programı, dört yarıyıldan oluşan iki yıllık bir eğitim ve öğretimi kapsamaktadır. Program ilk açıldığı 1998 yılında Teknik Programlar Bölümüne bağlı olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Girişte de ifade edildiği gibi program, 2010 yılından itibaren Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü altında yapılandırılmıştır. 1989 yılından 1998 yılına kadar ise Harita ve Maden Ölçme Programı olarak faaliyet göstermiştir. Dolayısıyla programın çeyrek asırlık bir geçmişi ve üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda gelenekleri oluşmuş bir programdır. Genel öğrenci alım kontenjanı 50 kişidir. Öğrenciler eğitimleri boyunca 120 AKTS kredilik zorunlu ve seçmeli dersler ile 30 iş günü olarak belirlenen staj çalışmasını tamamlamak zorundadırlar. Program, hızla gelişen teknoloji ve artan nüfusla birlikte toplumun ihtiyaç duyduğu alt yapı, doğal yapı, tarihi eser ve mühendislik yapılarının durum tespiti, deformasyon ölçü ve hesabına yönelik proje ve uygulamaları, kent bilgi sistemi uygulamaları, tapu ve kadastro bilgi sistemi, afet bilgi sistemi ve yönetimi, arazi kullanımının planlaması ve 3 boyutlu kent modellerinin oluşturulması, kentsel alan düzenleme ve kentsel dönüşüm uygulamaları konusunda nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Arazi ölçmeleri derslerinin uygulamaları için bir jeodezik ölçme laboratuar ve teknoloji özellikli 50 kişilik iki adet derslikte eğitim ve öğretim yapılmaktadır.

Bölümümüzde, 2 Yardımcı Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi görev yapmakta olup, ayrıca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği bölümünden de destek alınmaktadır.

Harita ve Kadastro Programının Kuruluş Amacı

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümüne bağlı Harita ve Kadastro Programının kuruluş amacı, kendi alanında orta öğretim mesleki yeterliklerine dayalı olarak Harita ve Kadastro mesleğinde beşinci seviye (tekniker) özellikli nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Ülkemizde haritacılığın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Her türlü planlamanın, projelendirmenin ilk aşaması harita üretilmesi ile başlamaktadır. Yol, demir yolu, içme ve sulama suyu, kentsel alt yapı, baraj, kentsel gelişim, toplu konut, hava alanları, spor tesisleri, arsa oluşturma, tapulama, arazi toplulaştırması gibi tüm projelerin çiziminde ve uygulanıp hayata geçirilmesinin her aşamasında harita teknikerleri görev almaktadırlar. Dolayısı ile mezun olan Harita ve Kadastro teknikerlerinin yurt içi ve yurt dışı iş olanakları oldukça fazladır.

Programda Okutulan Ana Dersler

Bölümün ders planı ve ders içerikleri İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi - İKMEP kapsamında yeniden düzenlenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Harita ve Kadastro Programında daha çok matematik, ölçme ve hukuk altyapısı içeren dersler yer almaktadır. Mesleğin alt yapısını oluşturan; 2 yarıyılı  mesleki matematik, mesleki trigonometri, mesleki hesaplamalar, 4 yarıyılı arazi ölmeleri, temel hukuk, taşınmaz hukuku, kadastro ile temel bilgi teknolojileri, algoritma ve programlamaya giriş dersleri bulunmaktadır. Mesleki dersler olarak; arazi ölçmeleri, harita çizimi, kadastro, fotogrametri, aplikasyon, arazi yönetimi, haritacılık bilim tarihi, haritacılık faaliyetleri, harita yapımı, coğrafi bilgi sistemleri adlı dersler yer almaktadır.

Mezunların Kazandığı Nitelikler ve Çalışma Alanları

Programını bitirenler; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bakanlıklar, Bankalar, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Türkiye Taş Kömürü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Teknik Arama, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi, TPAO, GAP, DLH, DDY, DHM vb. kamu kurumları ile özel sektör kuruluşları (Harita Şirketleri, Taşınmaz Değerleme Şirketleri, İnşaat Şirketleri, Maden Şirketleri vb.) 'nda çalışabilmektedirler.

 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Başvurulacak Bölümler

Programını bitiren öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı sonucu ile Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Orman Mühendisliği  bölümlerine geçiş yapabilirler (2013 DGS Kılavuzu, Tablo 3). Ayrıca, Açık Öğretim Fakültesi iktisat ve işletme bölümlerine de doğrudan kayıt yaptırabilirler.