Yüksekokulumuzda Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında teknik eğitim verilmektedir. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir. Öğretim programı temel bilimler, teknik  alanlar, öğrencileri alanı dışında ya da alanıyla dolaylı olarak ilgili olan bilgi ve beceri katmaya yönelik seçmeli dersleri ve ingilizce derslerini içermektedir. Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için, 45 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur.

Bölümümüzde 1 Yardımcı Doçent ve 2 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca Tıp  Fakültesinden ve üniversitenin diğer birimlerinden gelen öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri de ders vermektedir. Şu anda birinci sınıfta 24, ikinci sınıfta 20, toplam 44 öğrencisi vardır.